Darbo pasiūlymas

Įmonės pavadinimas. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, Visaginas. Įmonės kodas 155498117

Pareigos. Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas. Atliekų tvarkymo ir transporto skyriaus vadovas (atsakingas už aplinkosaugą)

Darbo vieta (miestas). Visaginas.

Darbo pobūdis:
Organizuoti Atliekų tvarkymo ir transporto skyriaus veiklą, formuoti skyriaus tikslus ir planus bei numatyti veiksmus jų įgyvendinimui, užtikrinti autotransporto ir mechanizmų tvarkingą techninį stovį, komunalinių atliekų surinkimą, autotransporto maršrutų optimizavimą, kuro nurašymo teisingumą ir pagrįstumą.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį techninį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų (ne mažiau 10 asmenų grupei (grupėms)) vadovo patirtį.
2. Turėti trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, darbų saugą, viešuosius pirkimus, aplinkosaugą, administracinį ir ūkinį darbą.
4. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
5. Turėti vairuotojo pažymėjimą.
6. Būti nepriekaištingos reputacijos.
7. Turėti struktūrinį mąstymą ir teigiamą požiūrį į darbą.

Privalumai:
1. Krovinių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimas, išduotas kaip transporto vadybininkui.
2. Žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimas.
3. Priešgaisrinės saugos pažymėjimas.
4. Kėlimo kranų darbo vadovo atestacijos pažymėjimas.
5. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo pažymėjimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kompetenciją patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos
 Gyvenimo aprašymas
 Motyvacinis laiškas
 Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos
 Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas ir jo kopija (jei reikia)
 Savo privalumų sąrašas, nurodant dalykines savybes
 Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.

Dokumentus siųsti el. p. vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab. Dokumentai priimami iki 2018-05-17
Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: projekto vadovas

Vieta: Visaginas

Darbo pobūdis:
Projekto „Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko g. iki Vilties g.“ priežiūra.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį (verslo paslaugų vadybininko) išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.
3. Valstybinės kalbos mokėjimas (III kat.).

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Gyvenimo aprašymas (CV).
2) Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3) Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4) Valstybinės kalbos mokėjimą (I kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).

Dokumentus siųsti el. p. vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab. Dokumentai priimami iki 2018-05-04

Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: vidinių santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas

Vieta: Visaginas

Darbo pobūdis:
Pastatų inžinerinių sistemų nepertraukiamo veikimo užtikrinimas, operatyvus avarinių gedimų daugiabučių gyvenamųjų namų santechninėse sistemose bei įrenginiuose pašalinimas, bendrosios inžinerinės įrangos reguliavimas ir techninis aptarnavimas, profilaktika, valymas ir kitas tvarkymas.

Reikalavimai:
1. Turėti vidurinį su profesine kvalifikacija (santechniko) išsilavinimą.
2. Turėti 1 metų darbo patirtį.
3. Valstybinės kalbos mokėjimas (I kat.).

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2) Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
3) Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.
4) Valstybinės kalbos mokėjimą (I kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).

Dokumentus siųsti el. p. vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab. Dokumentai priimami iki 2018-05-14.

Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt

UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ informuoja

UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ informuoja, kad 2018-04-10 atlikusi gyvenamųjų namų rūsiuose bei pagalbinėse patalpose deratizacijos ir dezinsekcijos darbus pastebėjo:

1. Graužikais užkrėsti šie namai: Taikos pr. 12, 22, 42, 50, 52, 70, 72A, 78B, 80; Energetikų g. 18, 28, 30, 54; Statybininkų g. 2, 9, 10, 11; Visagino g. 2, 5, 13, 15, 25; Sedulinos al. 6, 8, 46, 47; Draugystės g. 13, 17; Kosmoso g. 6, 36, 44; Vilties g. 9, 11, 19, 20; Jaunystės g. 13, 15, 17, 19, 25; Parko g. 13, 15, 19; Tarybų g. 12, 16.

2. Atkreipiame dėmesį, kad išpilti, surinkti, išspardyti vyliai ir/ar vylių dėžutės:

Taikos pr. 42, 72A; Statybininkų g. 9, 10, 11; Sedulinos al. 6, 8; Jaunystės g. 13, 15, 17, 19; Draugystės g. 13; Energetikų g. 54; Vilties g. 9, 20.

3. Kitais buitiniais kenkėjais užkrėsta:
Parko g. 4, 6, 8, 10, 12; Sedulinos al. 6 – uodai.

INFORMACIJA DĖL REMONTO DARBŲ

Informuojame, kad UAB „Telšių Alpina“ nuo 2018 m. kovo 26 d. pradėjo remonto darbus, kurių dėl pablogėjusių oro sąlygų negalėjo atlikti 2017 m.
Sienų sandūrų remonto darbai bus atlikti šiuose gyvenamuosiuose namuose:
Taikos pr. 72A, 82, 38, 48, 70, 72B, 46, 72V, 74B, 78B, 80
Visagino g. 25
Energetikų g. 22, 32, 6, 8, 14, 24, 28
Draugystės g. 24, 23, 3, 25, 27
Festivalio g. 17
Kosmoso g. 14, 34, 44
Parko g. 13
Partizanų g. 6, 11, 16
Sedulinos al. 67
Statybininkų g. 11
Tarybų g. 12
Visagino g. 2, 9, 15
Veteranų g. 15, 16, 17
Sienų plokščių hermetizavimo darbai bus atlikti šiuose gyvenamuosiuose namuose:
Draugystės g. 23
Taikos pr. 26, 80
Energetikų g. 6, 14
Partizanų g. 16
Veteranų g. 8