UAB „VISAGINO BŪSTAS“ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA

UAB „Visagino būstas“, plėsdama teikiamų paslaugų spektrą, Visagino miesto fiziniams ir juridiniams asmenims siūlo papildomas atlygintinas paslaugas. Informacija apie papildomas atlygintinas paslaugas paskelbta bendrovės interneto svetainės www.visaginobustas.lt rubrikoje „Atlygintinos paslaugos“.
Norėtume trumpai paaiškinti, kokiu būdu nurodytas paslaugas galima užsisakyti.
1. Paraiškos atlygintinoms paslaugoms priimamos tel. (8 386) 71 353 darbo dienomis įmonės darbo laiku. Paraiškas priima įmonės dispečeris. Dispečeris, gavęs paraišką, klientą sujungia su kompetentingu asmeniu, kuris, įvertinęs situaciją, skambinusio asmens nurodytu adresu siunčia specialistą.
2. Specialistas, atvykęs pas klientą, informuoja, kad apžiūros pagal iškvietimą kaina yra 6,38 Eur. bei atlieka apžiūrą. Po apžiūros klientas yra informuojamas, kad valandinis specialisto, kuris atliks remonto darbus, mokestis yra 12,74 Eur (be medžiagų kainos), konsultuoja klientą, kokių medžiagų, kokios įrangos reikia, kad būtų atlikti remonto darbai. Klientas iš anksto turi žinoti, kokią įrangą ar medžiagas būtina nusipirkti, kad būtų galima vykdyti reikiamus remonto darbus.
3. Klientui sutikus atlikti remonto darbus, vykstama nurodytu adresu, pasirašoma sutartis. Po sutarties pasirašymo atliekami remonto darbai.
4. Pabaigus remonto darbus, pasirašomas atliktų darbų aktas.
5. Atliktų darbų aktas ir sutartis registruojami UAB „Visagino būstas“. Užregistravus atliktų darbų aktą ir sutartį, dokumentai atiduodami buhalterijai, kuri remonto darbų kainą įtraukia į mokestinius pranešimus, kiekvieną mėnesį teikiamus gyventojams.
Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, turintys įsiskolinimą, už apžiūrą pagal iškvietimą turi sumokėti iš anksto.

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: Mūrininkas

Vieta: Visaginas

Darbo pobūdis:
Namų konstrukcijų remontas

Reikalavimai:
1. Turėti vidurinį su profesine kvalifikacija (mūrininko (plytomis)) išsilavinimą.
2. Turėti 1 metų darbo patirtį.

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:

1) Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2) Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Dokumentus siųsti el. p. vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab., iki 2018-06-07 d. 16.30 val.

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: Buhalteris-sąskaitininkas

Vieta: Visaginas

Darbo pobūdis:
Apskaičiuoti mokėjimus ir įmokas už namo techninės priežiūros, kitas su administruojamu namu ir namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra susijusias paslaugas, atnaujinimo darbus, tvarkyti jų surinkimo ir naudojimo apskaitą.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą apskaitos, finansų ar ekonomikos srityse.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.
3. Valstybinės kalbos mokėjimas (II kat.).
4. Mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinės sistemos Microsoft Offise vartojimo programomis).

Privalumas:
Turėti patirtį dirbti su buhalterinės apskaitos programomis.

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Gyvenimo aprašymas (CV).
2) Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3) Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4) Valstybinės kalbos mokėjimą (II kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
5) Kitus dokumentus (savo nuožiūra).

Dokumentus siųsti el. p. vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab. Dokumentai priimami nuo 2018 m. gegužės 28 d. iki 2018 m. birželio 13 d. 16.30 val.

Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt

SKELBIMAS

UAB „Visagino būstas“ skelbia negyvenamųjų patalpų (Taikos pr. 17, Taikos pr. 17С, Veteranų g. 22), esančių Visagine, nuomos komercinei veiklai konkursą:

Eil. Nr. Adresas    
Patalpos plotas
Minimali pradinė nuomos kaina už 1 m²
per mėnesį
Eur ( be PVM)
Pradinio įnašo
dydis
Eur
1 Taikos pr. 17C Garažas 93,3 5,00 1399,50
2 Taikos pr. 17C Administracinė patalpa 14,95 3,98 178,50
3 Taikos pr. 17 Patalpa be lango 2,29 0,46 3,16
4 Taikos pr. 17 Patalpa be lango 9,35 0,46 12,90
5. Veteranų g. 22 Patalpa 20,56 1,93 119,04

Nuomos terminas – iki 5 metų.
Paraiškos priimamos vokuose 10 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo tinklapyje (202 kab.).

Pradinį įnašą galima apmokėti:

UAB „Visagino būstas“, įmonės kodas 155498117
AB bankas SWEDBANK, banko kodas 73000, a/s LT44 7300 0100 0261 8264;
arba
UAB „Visagino būstas“ kasoje adresu Statybininkų g. 24.

Kreiptis: UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, 201 kab., tel. 8 (386) 75382.