UAB „Visagino būstas“ informuoja

Informuojame, kad nuo šiol už UAB „Visagino būstas“ suteiktas paslaugas, keleivinių liftų nuolatinės priežiūros ir kitas paslaugas galima apmokėti ne tik UAB „Visagino būstas“ kasose, per elektroninę bankininkystę, bet ir per UAB „Perlo paslaugos“ terminalus.

Sveikinimas

Būsto diena

 

     Gerbiami UAB „Visagino būstas“ darbuotojai,
noriu visus Jus pasveikinti su 24-uoju įmonės gimtadieniu. Visi be išimties praėję metai buvo kupini iššūkių, kuriuos įveikdami įgijome daugiau gyvenimo patirties ir išminties. Didžiuokimės tuo, ką kartu pasiekėme per šiuos 24-ius metus. Ir toliau likime solidarūs, susitelkę, tikintys savo jėgomis, siekiantys drąsių sprendimų. Kiekvienas iš mūsų gali įvertinti save ir savo darbus, apmąstyti, ką nuveikėme ir ką ateityje turėtume nuveikti. Linkiu nestokoti ryžto, optimizmo ir sėkmės, kad visuomet lydėtų gera nuotaika, viltis ir mokėjimas džiaugtis pasiekimais. Sveikatos Jums ir Jūsų šeimoms, sėkmės asmeniniame gyvenime.
Drąsiai priimkime naujus iššūkius, kurie augina, brandina ir veda į priekį. Nes kiekvieno iš mūsų kasdienės pergalės yra ir visų bendra sėkmė.

 

                                                                                                Vytautas Šlaustas,
l. e. direktoriaus pareigas

Darbo pasiūlymas

(skelbiama atranka)

Bendrovė:                         UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos:          Eksploatacijos organizavimo ir remonto inžinierius

Vieta:                               Visaginas

Darbo pobūdis:                 Organizuoti ir vykdyti gyvenamųjų namų bendrųjų konstrukcijų ir bendro naudojimo patalpų priežiūros bei remonto darbus.

Reikalavimai:
۰ universitetinis arba aukštasis neuniversitetinis statybos srities išsilavinimas

۰ trejų metų darbo patirtis

۰ kompiuterinis raštingumas

۰ organizuotumas ir puikūs bendravimo įgūdžiai

۰ gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, analizuoti, sisteminti

۰ atsakingumas, sąžiningumas

۰ Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių namų modernizavimo darbų vystymą bei administravimą, darbo santykių reguliavimą, žinojimas bei įgyvendinimas

۰ darbo saugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos taisyklių bei normų žinojimas bei įgyvendinimas.

 

Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2019 m. liepos 15 d. 16.00 val. adresu Statybininkų g. 24, 211 kab., Visagine, arba siunčiami el. p. valda.svecova@visaginobustas.lt

 

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:

 1. Gyvenimo aprašymas (CV).
 2. Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija.
 3. Valstybinės kalbos mokėjimą (II kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
 4. Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.Telefonas pasiteirauti (8 386) 72 560.
 5. Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt
 6. Atsakingas asmuo – personalo specialistė Valda Švecova.

Darbo pasiūlymas

(skelbiama atranka)

Bendrovė                           UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos        Techninės priežiūros skyriaus valdymo vadovas (atsakingas už darbų saugą)

 Vieta                                  Visaginas

Paskirtis   Koordinuoti ir tinkamai organizuoti techninės priežiūros skyriaus darbą, paskirstant užduotis poskyriams ir darbuotojams bei kontroliuoti užduočių tinkamą ir savalaikį vykdymą, kontroliuoti, kad užduotys būtų vykdomos pagal bendrovės strateginius planus, kitus veiklos planus bei ūkio investicinius planus (daugiabučių namų bei pastatų administravimo bei atnaujinimo srityse).

Valdymo vadovo pareigybės tikslas             

Administruojant pastatus koordinuoti ir kontroliuoti techninės priežiūros skyriaus darbą, kurio veiklos rezultatas – Visagino miesto daugiabučių namų ir bendrovės atitikimas teisės aktų nustatytiems privalomiems reikalavimams, struktūrinių fondų investicijų sėkmingas panaudojimas įgyvendinant daugiabučių namų ir pastatų atnaujinimo projektus.

 

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) techninės srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;

žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;

turėti trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;

žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus;

mokėti naudotis „Microsoft Office“ programomis, internetinėmis naršyklėmis bei bendrovės programomis.

Privalumas

Turėti kvalifikaciją patvirtinantį galiojantį statybos srities techninės priežiūros vadovo dokumentą.

Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2019 m. liepos 11 d. 16.00 val. adresu Statybininkų g. 24, 211 kab., Visagine, arba siunčiami el. p. valda.svecova@visaginobustas.lt

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:

 1. Gyvenimo aprašymas (CV).
 2. Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija.
 3. Būsimo darbo vizija.
 4. Valstybinės kalbos mokėjimą (III kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
 5. Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.Telefonas pasiteirauti (8 386) 72 560.
 6. Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt
 7. Atsakingas asmuo – personalo specialistė Valda Švecova.