Bendrieji duomenys

UAB „Visagino būstas“ įregistruota 1995 m. liepos mėnesį, perregistravus Valstybės butų ūkio įmonę. Įmonės įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2014 m. sausio 17 d. Visos akcijos (100 %) priklauso vieninteliam akcininkui – Visagino savivaldybei.

Bendrovės direktorė Liubov Sverčkova.

BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2015 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2014 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2013 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2012 m.

UAB „Visagino būstas“ stebėtojų tarybos nariai

1. Oleg Davidiuk, Visagino savivaldybės tarybos narys (išrinktas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-944).
2. Rima Svidinskienė, Visagino savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (išrinkta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-944).
3. Olga Naumova, Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (išrinkta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-307).
4. Aušra Andrijauskienė, Visagino savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus kanceliarijos vedėja (išrinkta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-E-1388).
5. Ivan Chomenko, Visagino savivaldybės tarybos narys (išrinkta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-E-1388).

UAB „Visagino būstas“ valdybos nariai

1.Visagino savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas Konstantinas Bagdanavičius (paskirtas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-28 įsakymu Nr. ĮV-598). Atsistatydino 2016 m. gruodžio 30 d.
2.Visagino savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja Neringa Jefimovienė (paskirta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-28 įsakymu Nr. ĮV-598).
3.Visagino savivaldybės administracijos Apskaitos vyresnioji specialistė Natalja Rydzik (paskirta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-28 įsakymu Nr. ĮV-598).
4.Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šiupšinskas (paskirtas uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ stebėtojų tarybos 2016-04-13 posėdžio protokolu Nr. 82-8).
5.Visagino savivaldybės administracijos Aplinkos tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Alicija Gailevskaja (paskirta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-28 įsakymu Nr. ĮV-598).

UAB „Visagino būstas“ valdybos pirmininkas – Sigitas Šiupšinskas.

Informacija teikiama pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 15 punkto 6 ir 7 pastraipų reikalavimus.

Prižiūrėtojo informacija