Bendrieji duomenys

UAB „Visagino būstas“ įregistruota 1995 m. liepos mėnesį, perregistravus Valstybės butų ūkio įmonę. Įmonės įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2014 m. sausio 17 d. Visos akcijos (100 %) priklauso vieninteliam akcininkui – Visagino savivaldybei.

Įmonės misija. Įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.
Vykdydama savo pagrindines funkcijas, bendrovė administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija, ir teikia šias paslaugas: bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų) mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų) naudojimą; organizuoja bendrų naudojimo vietų valymą, deratizacijos ir dezinsekcijos paslaugų teikimą, užtikrina buitinių atliekų surinkimą bei mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas surinkimą.
Įmonės vizija. Siekiame tapti profesionalia ir viena iš geriausių administruojančių įmonių.

Direktorius Erlandas Galaguz

BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2016 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2015 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2014 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2013 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2012 m.

UAB „Visagino būstas“ stebėtojų tarybos nariai

1. Oleg Davidiuk, Visagino savivaldybės tarybos narys (išrinktas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-944).
2. Rima Svidinskienė, Visagino savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (išrinkta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-944).
3. Olga Naumova, Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (išrinkta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-307).
4. Ivan Chomenko, Visagino savivaldybės tarybos narys (išrinkta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-E-1388).

Stebėtojų tarybos pirmininkas – Ivan Chomenko

UAB „Visagino būstas“ valdybos nariai

1. Visagino savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja Neringa Jefimovienė (paskirta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-28 įsakymu Nr. ĮV-598), valdybos pirmininkė (2017-07-05 valdybos protokolu Nr. 01-07).
2. Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus specialistė Lijana Jatkevičienė (paskirta UAB „Visagino būstas“ stebėtojų tarybos 2017-06-09 posėdžio sprendimu Nr. 82-06).

Valdybos pirmininkė – Neringa Jefimovienė

Informacija teikiama pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 15 punkto 6 ir 7 pastraipų reikalavimus.

Prižiūrėtojo informacija