Festivalio 10

2016-08-16 vykusiame visuotiniame butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime pritarta namo atnaujinimui (modernizacijai) ir pasirinktas IP priemonių paketas II.
2017-01-10 buvo pasirašyta rangos sutartis su AB „Panevėžio statybos trestas“, CPO paskelbtu rangos darbų su projektavimu konkurso laimėtoju. Rangovas rengia Techninį darbų projektą.

DAUGIABUČIO NAMO Festivalio g. 10 (Visaginas) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Veiklos grafikas