Meniu Uždaryti

Darbo pasiūlymas

Įmonės pavadinimas. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, Visaginas. Įmonės kodas 155498117

Pareigos. Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas. Atliekų tvarkymo ir transporto skyriaus vadovas (atsakingas už aplinkosaugą)

Darbo vieta (miestas). Visaginas.

Darbo pobūdis:
Organizuoti Atliekų tvarkymo ir transporto skyriaus veiklą, formuoti skyriaus tikslus ir planus bei numatyti veiksmus jų įgyvendinimui, užtikrinti autotransporto ir mechanizmų tvarkingą techninį stovį, komunalinių atliekų surinkimą, autotransporto maršrutų optimizavimą, kuro nurašymo teisingumą ir pagrįstumą.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį techninį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų (ne mažiau 10 asmenų grupei (grupėms)) vadovo patirtį.
2. Turėti trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, darbų saugą, viešuosius pirkimus, aplinkosaugą, administracinį ir ūkinį darbą.
4. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
5. Turėti vairuotojo pažymėjimą.
6. Būti nepriekaištingos reputacijos.
7. Turėti struktūrinį mąstymą ir teigiamą požiūrį į darbą.

Privalumai:
1. Krovinių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimas, išduotas kaip transporto vadybininkui.
2. Žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimas.
3. Priešgaisrinės saugos pažymėjimas.
4. Kėlimo kranų darbo vadovo atestacijos pažymėjimas.
5. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo pažymėjimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kompetenciją patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos
 Gyvenimo aprašymas
 Motyvacinis laiškas
 Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos
 Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas ir jo kopija (jei reikia)
 Savo privalumų sąrašas, nurodant dalykines savybes
 Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.

Dokumentus siųsti el. p. vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab. Dokumentai priimami iki 2018-05-17
Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt