lt | ru
Meniu Uždaryti

SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. įsigalioja nauji daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifai, kurie buvo apskaičiuoti Visagino savivaldybės tarybos nuo 2022-01-01 nustačius šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus. Tarifų skaičiavimai atlikti UAB „Visagino būstas“ lokalinių sąmatų, sudarytų gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrai, pagrindu, vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais bei atsižvelgiant į bendrovės faktines sąnaudas. Priežiūros kainos ir tarifai apskaičiuoti atskiroms šildymo ir karšto vandens sistemos dalims: šilumos punktui, šildymo sistemai ir karšto vandens sistemai. Tarifų dydžiai neviršija Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-236 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) organizavimo ir maksimalių tarifų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir maksimalių tarifų nustatymo“ nustatytų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų.

            Įsigaliojus šiems tarifams, nebegalioja šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifo patvirtinimo“.