lt | ru
Meniu Uždaryti

Avarijų likvidavimas ir lokalizavimas

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Tarifas (1 m² naudingo plotui) Eur per mėnesį (be PVM) Pastaba
Avarijų likvidavimas ir lokalizavimas 0,023 Patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. TS-423
(Dėl Euro įvedimo pakeistas 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-132)