Meniu Uždaryti

Atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų išlaidos

2019 m. birželio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-16 „Dėl Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo vidaus sandorio pagrindu“ UAB „Visagino būstas“ pavesta nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. vidaus sandorio pagrindu teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Visagino savivaldybėje.

2019 m. rugsėjo 5 d. Visagino savivaldybės administracija ir UAB „Visagino būstas“ pasirašė Mišrių komunalinių ir didelių gabaritų atliekų surinkimo Visagino savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų sutartį Nr. 5-346.

Sutartyje numatytos tokios išlaidos:

  • mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų kintamosios išlaidos lygios 15,44 Eur/t. (be PVM);
  • mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų pastoviosios mėnesio išlaidos lygios 29 258,00 Eur (be PVM). Taikoma kiekvieną mėnesį;
  • buityje susidarančių didelių gabaritų atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų kintamosios išlaidos lygios 16,23 Eur/t. (be PVM);
  • buityje susidarančių didelių gabaritų atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų pastoviosios mėnesio išlaidos lygios 4 711,00 Eur (be PVM). Taikoma kiekvieną mėnesį.

2020 m. rugsėjo 1 d. Visagino savivaldybės administracija ir UAB „Visagino būstas“ pasirašė susitarimą „Dėl 2019 m. rugsėjo 5 d. sutarties Nr. 5-346 pakeitimo“ Nr. 5-390. Šiame susitarime numatytos išlaidos dėl tekstilės atliekų surinkimo ir vežimo:

  • tekstilės atliekų surinkimo ir teisės aktų nustatyta tvarka galutinio sutvarkymo arba jų perdavimo artimiausiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę sutvarkyti šias atliekas, paslaugų kintamosios išlaidos lygios 16,74 Eur/t. (be PVM);
  • tekstilės atliekų surinkimo ir teisės aktų nustatyta tvarka galutinio sutvarkymo arba jų perdavimo artimiausiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę sutvarkyti šias atliekas, paslaugų pastoviosios mėnesio išlaidos lygios 414,07 Eur (be PVM). Taikoma kiekvieną mėnesį.