lt | ru
Meniu Uždaryti

VISAGINO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO

Siekdami, kad gyventojai tinkamai šalintų susikaupusias komunalines, statybos ir griovimo, didžiąsias atliekas ir antrines žaliavas, o mus supanti aplinka būtų švari ir tvarkinga, primename, kaip tinkamai tvarkyti atliekas.
Komunalinių atliekų tvarkymas:
Gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kuriuose neįrengtos ar neeksploatuojamos šiukšlių išmetimo šachtos, susidarančias komunalines atliekas privalo šalinti į kolektyvinius pusiau požeminius atliekų surinkimo konteinerius.
Gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose su šiukšlių išmetimo šachtomis, susidarančias atliekas privalo šalinti į atliekų surinkimo konteinerius, esančius daugiabučiuose namuose.
Didžiųjų atliekų tvarkymas:
Gyventojai didžiąsias atliekas, t. y. baldus, privalo sukrauti prie daugiabučio namo laiptinės, patogioje transportui privažiuoti vietoje. UAB „Visagino būstas“ nustatytu grafiku, t. y. antradienį ir ketvirtadienį, paims paliktas atliekas. Šių atliekų tvarkymas yra įskaičiuotas į komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos įkainį (tarifą).
Statybos ir griovimo bei kitų atliekų tvarkymas:
Gyventojai statybos ir griovimo atliekas (duris, langus, tapetus, grindų dangą, betoną ir pan.), namų ūkio santechnikos įrenginius ir jų dalis, buitinius prietaisus, vežimėlius, dviračius, naudotas padangas, pavojingas buitines (liuminescencinės lempos, akumuliatoriai ir galvaniniai elementai, seni tepalai, transporto priemonių oro ir tepalo filtrai bei kitos pavojingos atliekos) ir kitas atliekas privalo pristatyti į didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, esančią Dvarvietės g. 1A, Skrytelių k., Visagino savivaldybėje (buvusio sąvartyno vietoje). Iš gyventojų šios atliekos priimamos nemokamai. Informacija teikiama tel. 8 614 83 746.
Antrinės žaliavos:
Gyventojai antrines žaliavas privalo šalinti į šioms atliekoms skirtus kolektyvinius antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, atsižvelgdami į užrašus ant šių konteinerių.
Sodininkų bendrijų nariai laikinai įrengtose komunalinių atliekų aikštelėse privalo šalinti tik komunalines atliekas. Kitas atliekas, išskyrus žaliąsias (kompostuojamas), privalo pristatyti į aukščiau nurodytą didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę. Žaliąsias atliekas privalo kompostuoti individualiuose kompostavimo konteineriuose arba tam skirtoje sodo sklypo vietoje.
Prašome gyventojų laikytis tvarkos, neužgriozdinti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių ir neteršti miesto.
Vadovaujantis Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-87, ir Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-196, palikus atliekas ne tam skirtose vietose, bus surašomi administracinių teisių pažeidimų protokolai. Minėtų taisyklių nesilaikymas ar netinkamas vykdymas užtraukia asmenims įspėjimą arba baudą iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.