VETERANŲ G. 16

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJO VEIKLOS PATIKRINIMO AKTAS

 


Gerbiami Veteranų g. 16 butų savininkai!


UAB „Visagino būstas“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorė, informuoja, kad pagal UAB „Visagino būstas“ direktoriaus 2012 -02-28 įsakymą Nr. 2-32 „ Dėl lėšų kaupimo daugiabučio namo Veteranų g.16 stogo remontui (atnaujinimui)“ Jūs kaupiate pinigus namo stogo remontui.

Pirkimų komisija atliko pirkimo procedūrą.

Trišalės Rangos sutarčiai pasirašyti prašome išrinkti namo butų savininkų atstovą, kuris pasirašys šią sutartį ir atstovaus butų savininkų interesams.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis adresu Statybininkų g. 24, 198 kab., arba tel.

71 292, 75 382.


Уважаемые владельцы квартир, проживающие по адресу

ул. Veteranų дом 16 !


ЗАО «Visagino būstas», действующее как администратор многоквартирных жилых домов, информирует, что на основании приказа Nr. 2-32 директора ЗАО «Visagino būstas» от 2012-02-28 Вы производите накопление средств для ремонта кровли вашего дома.

Комиссия по закупке работ (закупки малой стоимости) провела процедуру закупки работ на ремонт кровель.

Для подписания трехстороннего договора на ремонт вашей кровли, необходим представитель от собственников квартир вашего дома, который будет преставлять Ваши интерессы.

За дополнительной информацией просим обращаться по тел. 7-12-92, 75 382 или по адресу: улица Статибининку дом 24 кабинеты 198, 201.


 


Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašas

 


Namų techninės priežiūros vadybininkės ataskaita už 2016 m.

Namų techninės priežiūros vadybininkės ataskaita už 2017 m.

Namų techninės priežiūros vadybininkės ataskaita už 2018 m.

 


Namo ilgalaikio remonto darbų planas

 


Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2017 m.

Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2018 m.

Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2019 m.