SKELBIMAS

UAB „Visagino būstas“ skelbia negyvenamųjų patalpų ( Taikos pr. 17A, Taikos pr. 17С, Statybininkų g. 24), esančių Visagine, nuomos komercinei veiklai konkursą:

Eil. Nr. Adresas Patalpos plotas
Minimali pradinė nuomos kaina už 1 m²
per mėnesį
( be PVM)
1 Statybininkų g. 24 Patalpa 12,53 4.08
2 Statybininkų g. 24 Patalpa 13,27 4.08
3 Statybininkų g. 24 Patalpa 12,54 4.08
4 Taikos pr. 17C Patalpa 14,95 6.63
5 Taikos pr. 17A Patalpa be lango 2,29 0,77
7 Taikos pr. 17A Patalpa be lango 9,35 0,77

Nuomos terminas – iki 5 metų.
Paraiškos priimamos vokuose 10 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo tinklapyje.
Kreiptis: UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, 201 kab.

INFORMACIJA DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFO

2017-01-23 tarybos narys J. Šuklinas per TTS televiziją pateikė neteisingą informaciją dėl atliekų tvarkymo tarifų – jis pareiškė, kad atliekų tvarkymo tarifai gyventojams 2012 metais padidėjo penkis kartus – tai netiesa. Teikiame galiojusių tarifų palyginimo lentelę:

Periodas Tarifas
namuose be šiukšliavamzdžių Eur per mėn. be PVM
Tarifas
namuose su šiukšliavamzdžiais Eur per mėn. be PVM
Pagrindas
Nuo
2008-03-01
0,070 0,083 Savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. TS-27 patvirtinta Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo tarifo nustatymo metodika
Nuo
2012-08-01
0,072 0,082 Savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-123 patvirtinta Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo įkainio (tarifo) nustatymo metodika
Nuo
2014-01-01 (įrengus pusiau požeminius konteinerius)
0,063 0,082 Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-171 pakeista Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo įkainio (tarifo) nustatymo metodika

DĖL LĖŠŲ GRĄŽINIMO UŽ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMĄ

UAB „Visagino būstas“ informuoja miesto gyventojus, kad 2016 metais komunalinių atliekų tvarkymui nepanaudotų lėšų suma sudaro 33687.00 Eur (su PVM).
Šios lėšos bus grąžintos gyventojams sąskaitose už 2017 m. sausį užskaitymu už paslaugas. Grąžinamų lėšų apskaičiavimas bus atliekamas proporcingai butų ir kitų patalpų naudingam plotui.

Nemokamas seminaras apie renovaciją „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas” Visagine 01.26

Mūsų įmonė kartu su Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) organizuoja
seminarų ciklą pastatų renovacijos tema.

Sausio 26 d. (ketvirtadienį), 15:00 – 20:00 viešbutyje „Gabriella“
(Jaunystės g. 21, Visaginas), vyks nemokamas
seminaras „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“.

Seminaro tikslinė grupė:
– Renovuotinų daugiabučių namų gyventojai (statybos leidimas išduotas iki 1993 m.)
– Daugiabučių namų bendrijų atstovai (pirmininkai)
– Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, administratoriai
– Už daugiabučių namų renovaciją atsakingi savivaldybių darbuotojai

Remiantis savivaldybių Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo
programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio
26 d. nutarimu Nr. 1328 , iškeltais uždaviniais bei 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-003 priemonės projekto „Daugiabučių namų ir
savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ sąlygomis, maloniai
prašome savivaldybės administracijos darbuotojų dalyvauti šiame renginyje.

Prie laiško prisegame kvietimą su išsamia informacija ir laukiame Jūsų
registruojantis.
Būtų labai malonu, jeigu šiuo laišku galėtumėte pasidalyti su asmenimis,
atitinkančiais tikslinę grupę.

Registruotis galite telefonu 8 641 52977 arba paspausdami šią
nuorodą
Dėkojame už bendradarbiavimą

Pagarbiai,

Rasa Meškauskienė
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
Tel. Nr. +370 662 21346

Gerbiami visaginiečiai,

Naujaisiais metais

 

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis.
Sveikindami su Šv. Kalėdom ir
Naujaisiais metais,
linkime visa tai įgyvendinti.
Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums
prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.


 
UAB „Visagino būstas“ kolektyvas