GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. keleivinių liftų nuolatinės priežiūros paslaugas teikia UAB „Kauno liftai“. Už suteiktas paslaugas galima atsiskaityti UAB „Visagino būstas“ kasose arba per elektroninę bankininkystę. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, kad apmokamos UAB „Kauno liftai“ paslaugos.
Gyventojus, turinčius skolų už UAB „Schindler-Liftas“ suteiktas paslaugas, prašome atsiskaityti UAB „Visagino būstas“ kasose arba per elektroninę bankininkystę. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, kad apmokamos UAB „Schindler-Liftas“ paslaugos. Gyventojams, neatsiskaičiusiems už suteiktas paslaugas, bus taikomos skolų išieškojimo procedūros.
Gyventojų permokos už UAB „Schindler-Liftas“ paslaugas bus užskaitytos už UAB „Kauno liftai“ paslaugas.

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: Buhalteris (kaupiamųjų lėšų apskaitos)
Darbo sutartis terminuota (vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui)
Vieta: Visaginas

Reikalavimai:
1. Buhalteris (kaupiamųjų lėšų apskaitos) (toliau – buhalteris) privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą apskaitos, finansų ar ekonomikos srityse, ne mažesnę nei 3 metų buhalterio darbo patirtį ir turėti valstybinės kalbos II kategoriją.
2. Buhalteris privalo išmanyti:
2.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, metodines, normines medžiagas, įmonės normatyvinius dokumentus, susijusius su butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, apskaita, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų apskaita, butų ir kitų patalpų savininkų įmokų apskaičiavimu, surinkimu ir naudojimu;
2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą;
2.3. dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinėse sistemose Microsoft Offise vartojimo programomis) ir turėti patirtį dirbant su buhalterinės apskaitos programomis.
3. Buhalteris privalo sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti apibendrinimus ir išvadas.

Buhalterio funkcijos:
1. Tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkų (juridinių ir fizinių asmenų) kaupiamųjų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, surinkimo ir panaudojimo apskaitą.
2. Išrašyti sąskaitas faktūras savivaldybei už priskaičiuotas ir panaudotas kaupiamąsias lėšas, už suteiktas paslaugas juridiniams asmenims.
3. Prašymų pateikimas Būsto energijos taupymo agentūrai valstybės paramai gauti.
4. Kredito ir palūkanų apskaitos vedimas kiekvienam butui iki visiško kredito grąžinimo.

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Gyvenimo aprašymas (CV).
2) Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija.
3) Dokumento, patvirtinančio darbo patirtį, kopija.
4) Valstybinės kalbos mokėjimą (II kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
5) Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.

Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2019-06-14 14.00 val. Dokumentus siųsti el. p. valda.svecova@visaginobustas.lt arba adresu Statybininkų g. 24, 211 kab.
Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt

SKELBIMAS

UAB „Visagino būstas“ skelbia negyvenamųjų patalpų (Veteranų g. 22, Taikos pr. 17 C, Parko g. 4, Sedulinos al. 14, Statybininkų g. 24), esančių Visagine, nuomos komercinei veiklai konkursą:

Eil. Nr. Adresas   Patalpos plotas
Minimali pradinė nuomos kaina už 1 m²
per mėnesį
Eur ( be PVM)
Pradinio įnašo dydis
Eur
1. Taikos pr. 17C Garažas 93,3 4,50 1259,55
2. Veteranų g. 22 Patalpa 20,56 1,93 119,04
3. Parko g. 4 Patalpos 140,99 1,20 507,56
4. Sedulinos al. 14 Patalpos 83,14 1,60 399,06
5. Statybininkų g. 24 Patalpa 13,27 4,08 162,42

Nuomos terminas – iki 5 metų.
Paraiškos priimamos vokuose 10 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (202 kab.).

Pradinį įnašą galima apmokėti:

UAB „Visagino būstas“, įmonės kodas 155498117
AB bankas SWEDBANK, banko kodas 73000, a/s LT44 7300 0100 0261 8264;
arba
UAB „Visagino būstas“ kasoje adresu Statybininkų g. 24.

Kreiptis: UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, 203 kab., tel. 8 (386) 75382.

UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ informuoja

UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ informuoja, kad 2019-05-07 atlikusi gyvenamųjų namų rūsiuose bei pagalbinėse patalpose deratizacijos ir dezinsekcijos darbus pastebėjo:
1. Graužikais užkrėsti šie namai:
Taikos pr. 12, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 78A, 80, 82, 84, 88; Energetikų g. 10, 12, 14, 24, 28, 32, 38, 48, 54, 62, 66, 68, 70, 72; Statybininkų g. 2, 4, 9, 10; Visagino g. 2, 5, 16, 16A; Sedulinos al. 6, 8, 23, 41, 47, 63, 67, 69; Kosmoso g. 4, 14, 28, 30, 34, 36, 38, 44; Festivalio g. 13; Vilties g. 12, 23; Jaunystės g. 13, 15, 19; Tarybų g. 5, 5A, 7, 11, 12, 16; Veteranų g. 8, 12, 17; Partizanų g. 4, 11, 14; Draugystės g. 3 13, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 31; Parko g. 2, 4, 6, 17, 19.
2. Kitais buitiniais kenkėjais neužkrėsta.

ATMINTINĖ DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO

Visagino savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius primena:
– statybos ir griovimo atliekas (tapetus, grindų dangą, betoną ir pan.), namų ūkio santechnikos įrenginius ir jų dalis, naudotas padangas, pavojingas buitines atliekas, susidariusias mieste ir sodų bendrijose, gyventojai turi nemokamai priduoti į didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, esančią Dvarvietės g. 1A, Skrytelių k., Visagino savivaldybėje (buvusio sąvartyno vietoje). Informacija teikiama tel. 8 614 83 746;
– draudžiama didelių gabaritų ir statybines atliekas mesti mieste bendro naudojimo komunalinių atliekų konteinerių aikštelėse, gatvėse, skveruose, sodų ir garažų bendrijų komunalinių atliekų konteinerių aikštelėse;
– keičiamas automobilių padangas privalo priimti jas keičiantys servisai;
– būtina rūšiuoti komunalines atliekas – pakuočių atliekas ir antrines žaliavas mesti į specialiai antrinėms žaliavoms surinkti skirtus konteinerius.
Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad atliekų tvarkytojas (UAB „Visagino būstas“, dispečerio tel. 8 612 07 852) didelių gabaritų atliekas (senus baldus, duris, langus) renka apvažiavimo būdu nuo daugiabučių namų laiptinių 2 kartus į savaitę: antradieniais ir ketvirtadieniais. Nuo šiol siekiant užtikrinti prie daugiabučių namų tvarką ir švarą miesto gyventojai, norintys pasinaudoti suteikiama apvažiavimo paslauga, privalo buityje susidariusias stambiagabarites atliekas nešti ir palikti prie savo daugiabučio namo laiptinių likus 1 parai iki numatomos atliekų surinkimo dienos.
Visus miesto gyventojus prašome būti pilietiškus ir aktyvius siekiant užtikrinti tvarką ir švarą mieste. Pastebėjus pažeidėjus, prašome pažeidimo faktą nufotografuoti (taisykles pažeidusio gyventojo automobilio markė, valstybinis numeris ir asmens atliekamas veiksmas). Nepavykus pažeidėjo užfiksuoti techninėmis priemonėmis, užtenka ir paliudyti nurodant pažeidėjo duomenis ir padarytą pažeidimą. Informaciją suteikti galite el. p. v.tvarka_rinkliava@visaginas.lt ir tel. 8 665 14 007, 8 616 40 650.
Pažeidėjams taikomos Administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnyje numatytos sankcijos už savivaldybės tarybos patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą. Skiriama bauda nuo 30 iki 140 eurų, o nusižengimas, padarytas pakartotinai, numato baudą nuo 140 iki 600 Eur.

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO

Didelių gabaritų atliekų tvarkymas
Primename, kad gyventojai didelių gabaritų atliekas (senus baldus, duris, langus, vežimėlius ir pan.) privalo sukrauti prie daugiabučio namo laiptinės, patogioje transportui privažiuoti vietoje. UAB „Visagino būstas“ nustatytu grafiku, t. y. antradienį ir ketvirtadienį, paims paliktas atliekas.
Be to, nurodytas didelių gabaritų atliekas gyventojai gali patys pristatyti į Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, esančią Dvarvietės g. 1A, Skrytelių k., Visagino savivaldybėje (buvusio sąvartyno vietoje). Informacija teikiama tel. 8 614 83 746.
Aikštelės darbo laikas:
Pirmadienis – nedarbo diena
Antradienis-penktadienis – 9.00-18.00
Pietų pertrauka – 13.00-14.00
Šeštadienis – 8.00-17.00
Pietų pertrauka – 12.00-13.00
Sekmadienis – nedarbo diena