GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Pateikiame jums trumpą informaciją iš Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių

PAVOJINGŲ BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS
Pavojingos buities atliekos:
1. Išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai.
2. Gyvsidabrio turinčios atliekos (termometrai, liuminescencinės lempos).
3. Lakų, dažų, klijų, tirpiklių, skiediklių atliekos.
4. Pasenę vaistai.
5. Pasenę buities chemijos produktai.
6. Panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos.
7. Pasenę gesintuvai, aerozolių balionėliai.
8. Tara (pakuotės) nuo dažų, ploviklių, cheminių medžiagų.
9. Trąšų, augalų apsaugos priemonių, agrochemijos atliekos.
10. Kitos pavojingos buities atliekos.

Pavojingų buities atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo. Sužinokite daugiau »

DĖL LĖŠŲ GRĄŽINIMO UŽ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMĄ

UAB „Visagino būstas“ informuoja miesto gyventojus, kad 2015 metais komunalinių atliekų tvarkymui nepanaudotų lėšų suma sudaro 19228 Eur (be PVM).
Šios lėšos bus grąžintos gyventojams sąskaitose už 2016 m. kovą užskaitymu už paslaugas. Grąžinamų lėšų apskaičiavimas bus atliekamas proporcingai butų ir kitų patalpų naudingam plotui.

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

Informuojame, kad yra parengtos gyvenamųjų namų termovizinės analizės ataskaitos. Susipažinti su ataskaitomis galima čia

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

UAB „Visagino būstas“ parengti 2016 metų darbų atlikimo grafikai. Su vandentiekio ir nuotekų šalintuvo sistemų dalies, esančios namų rūsiuose, nuolatinių stebėjimų, vandentiekio ir nuotekų šalintuvo sistemos dalies, esančios namų rūsiuose, techninės apžiūros, gyvenamųjų namų buitinės kanalizacijos valymo, gyvenamųjų namų lietaus kanalizacijos valymo grafikais galima susipažinti pas santechninių sistemų eksploatavimo inžinieres Galiną Sokol (Taikos pr. 17) ir Liubov Lykovą (Statybininkų g. 24, 133 kab.), su elektros įrenginių apžiūrų grafikais – pas inžinierę-energetikę Olgą Ivanovą (Statybininkų g. 24, 227 kab.).

JURIDINIŲ ASMENŲ DĖMESIUI

Visagino savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-223 paskyrė UAB „Visagino būstas“ Visagino miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkytoju. Visų miesto pastatų lietaus surinkimo sistema prijungta prie miesto nuotekų surinkimo tinklų, todėl Visagino miesto įmonių, įstaigų, organizacijų atstovus prašome kreiptis į UAB „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo vadovą Karolį Griškevičių. Papildoma informacija teikiama tel. 8 610 35 928.
Susipažinti su sutarties projektu galite čia

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“
Darbuotojo pareigos: Teisininkas
Vieta: Visaginas
Paskirtis: Teikti teisines paslaugas
Darbo pobūdis:
 Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo kontrolė;
 Sutarčių rengimas;
 Bendrovės vidinių dokumentų (pareigybių aprašai, įsakymai, kolektyvinė sutartis, darbo tvarkos procedūrų aprašai ir pan.) rengimas;
 Bendrovės dokumentų teisinis vertinimas ir išvadų teikimas;
 Skolų išieškojimas (nuo pretenzijų parengimo iki teismų);
 Bendrovės atstovavimas teismuose, ginčų komisijose bei kitose institucijose;
 Bendrovės darbuotojų konsultavimas darbo klausimais teisės aktų atžvilgiu;
 Bendrovės darbuotojų savalaikis informavimas apie teisės aktų pakeitimus;
 Klientų skundų nagrinėjimas, atsakymų rengimas, konsultavimas bendrovės veiklos klausimais;
 Informacijos skelbimas bendrovės svetainėje (naujienos iš teisės aktų).

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro arba vientisų studijų) teisinį išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.
3. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus.
4. Gebėti savarankiškai dirbti, analitiškai įvertinti problemas, analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą, priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti savo darbą.
5. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis.
7. Nepriekaištinga reputacija.
8. Įžvalgumas, atsakingumas, kruopštumas ir atidumas detalėms.
9. Geras valstybinės kalbos mokėjimas (III kat.).
Privalumas:
Darbas panašaus pobūdžio įmonėje.

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Gyvenimo aprašymas (CV)
2) Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija
3) Dokumento, patvirtinančio darbo patirtį, kopija
4) Būsimo darbo vizija
5) Valstybinės kalbos mokėjimą (III kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas)
6) Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.

Dokumentus siųsti el.p. vb_personal@dkd.lt

Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt