GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

UAB „Visagino būstas“ svetainės www.visaginobustas.lt rubrikoje „Namų administravimas“ paskelbti gyvenamųjų namų ilgalaikių remonto darbų (2017-2020 m.) planai.
Prašome gyvenamųjų namų butų savininkus susipažinti su planais, iki 2017-05-29 teikti savo pasiūlymus ir patvirtinti juos susirinkimuose, kuriuos organizuos namų techninės priežiūros vadybininkai. Susirinkimų grafikai vėliau bus paskelbti UAB „Visagino būstas“ svetainėje ir namų skelbimų lentose.
Po planų patvirtinimo bus apskaičiuotas kaupimo lėšų tarifas plane nurodytiems metams.

DARBO PASIŪLYMAS

UAB „Visagino būstas“ reikalingas santechnikas.
Reikalavimai: atitinkama kvalifikacija, 1-ji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija.
Privalumas – darbo patirtis.
Tel. pasiteirauti (8 386) 72 560

PRAŠOME TEIKTI PASIŪLYMUS

UAB „Visagino būstas“ svetainės www.visaginobustas.lt rubrikoje „Namų administravimas“ paskelbti gyvenamųjų namų ilgalaikių remonto darbų planai.
Prašome susipažinti su planais ir teikti savo pasiūlymus.
Gyvenamųjų namų butų savininkams patvirtinus ilgalaikiame plane numatytus darbus, bus apskaičiuotas mėnesio kaupiamosios įmokos dydis, o lėšos bus kaupiamos visą laikotarpį, kuris nurodytas gyvenamojo namo 2017-2020 m. ilgalaikių remonto darbų plane.
Pasiūlymus dėl ilgalaikių remonto darbų plano prašome teikti iki 2017 m. balandžio 25 d.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis adresu Statybininkų g. 24, 200 kab., arba tel. (8 386) 71 292.

INFORMACIJA DĖL ATLIKTO PATIKRINIMO REZULTATŲ

2017-04-06 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Utenos teritorinio skyriaus atstovas ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus atstovas atliko karšto ir šalto vandens temperatūros matavimus gyvenamajame name Visagino g. 9/13.
Patikrinimo rezultatai čia

INFORMACIJA DĖL VYKDOMŲ REMONTO DARBŲ

Informuojame, kad nuo 2017 m. kovo 30 d. UAB „Telšių Alpina“ pradėjo sienų sandūrų remonto darbus gyvenamuosiuose namuose adresais Veteranų g. 12 ir Veteranų g. 14.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

2017 metų kovo 28 dieną Visagino mieste bus atliekama karšto vandens tiekimo sistemos terminė dezinfekcija.
Atkreipiame dėmesį, kad karšto vandens temperatūra bus padidinta daugiau nei iki 66 ºC, nenusiplikykite. BŪKITE ATSARGŪS!