Informacija juridiniams asmenims

Paslaugų teikimo sutartys sudaromos juridinių asmenų prašymu.
Komunalinių atliekų išvežimo įkainiai (pagal Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-123 patvirtintą Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo įkainio (tarifo) nustatymo metodiką, Lt už m3, be PVM):
1 maršrutas – 56,73 (16,43 Eur).
2 maršrutas – 58,40 (16.91 Eur).
3 maršrutas – 63,42 (18.37 Eur).
1 maršrutas – atliekų surinkimas Visagino mieste.
2 maršrutas – atliekų surinkimas Karlų k., Čeberakų k., Ramybės k. ir kituose ne toliau kaip 10 km nuo Visagino miesto ribos esančiuose kaimuose.
3 maršrutas – atliekų surinkimas Drūkšinių k., Skrybelių k., Mantvilų k., Petriškės k., Stabatiškės k. ir kituose toliau kaip 10 km nuo Visagino miesto ribos esančiuose kaimuose.
Į maršrutus atliekų turėtojai įtraukiami pagal atliekų susidarymo vietą. Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai išvežami pagal atliekų turėtojo užsakymą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
Išvežant atliekas pagal individualų suderintą konteinerių išvežimo periodiškumą (rečiau kaip 1 kartą per savaitę) įkainis – 57,25 Lt/m3 (16.58 Eur/m3) (be PVM).
Tel. pasiteirauti (8 386) 75 382
Faksas (8 386) 72 260
El. p. v_bustas@dkd.lt

DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO

Visagino savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-223 paskyrė UAB „Visagino būstas“ Visagino miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkytoju. Visų miesto pastatų lietaus surinkimo sistema prijungta prie miesto nuotekų surinkimo tinklų, todėl Visagino miesto įmonių, įstaigų, organizacijų atstovus prašome kreiptis į UAB „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo vadovą Karolį Griškevičių. Papildoma informacija teikiama tel. 8 610 35 928.
Susipažinti su sutarties projektu galite čia