Informacija juridiniams asmenims

Paslaugų teikimo sutartys sudaromos juridinių asmenų prašymu.
Komunalinių atliekų išvežimo įkainiai (pagal Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-123 patvirtintą Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo įkainio (tarifo) nustatymo metodiką, Lt už m3, be PVM):
1 maršrutas – 56,73 (16,43 Eur).
2 maršrutas – 58,40 (16.91 Eur).
3 maršrutas – 63,42 (18.37 Eur).
1 maršrutas – atliekų surinkimas Visagino mieste.
2 maršrutas – atliekų surinkimas Karlų k., Čeberakų k., Ramybės k. ir kituose ne toliau kaip 10 km nuo Visagino miesto ribos esančiuose kaimuose.
3 maršrutas – atliekų surinkimas Drūkšinių k., Skrybelių k., Mantvilų k., Petriškės k., Stabatiškės k. ir kituose toliau kaip 10 km nuo Visagino miesto ribos esančiuose kaimuose.
Į maršrutus atliekų turėtojai įtraukiami pagal atliekų susidarymo vietą. Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai išvežami pagal atliekų turėtojo užsakymą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
Išvežant atliekas pagal individualų suderintą konteinerių išvežimo periodiškumą (rečiau kaip 1 kartą per savaitę) įkainis – 57,25 Lt/m3 (16.58 Eur/m3) (be PVM).
Tel. pasiteirauti (8 386) 75 382
Faksas (8 386) 72 260
El. p. v_bustas@visaginobustas.lt

DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO

Visagino savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-223 paskyrė UAB „Visagino būstas“ Visagino miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkytoju. Visų miesto pastatų lietaus surinkimo sistema prijungta prie miesto nuotekų surinkimo tinklų, todėl Visagino miesto įmonių, įstaigų, organizacijų atstovus prašome kreiptis į UAB „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo vadovą Karolį Griškevičių. Papildoma informacija teikiama tel. 8 610 35 928.
Susipažinti su sutarties projektu galite čia

 

Informacinis pranešimas

UAB „Visagino būstas“ yra paviršinių nuotekų tvarkytoja Visagino savivaldybės teritorijoje, paskirta Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-251.

Informuojame, kad UAB „Visagino būstas“ nuo š. m. gegužės 1 d. abonentams (juridiniams asmenims) pradės skaičiuoti naujai įsigaliojusį mokestį už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas. Mokesčiai už suteiktas paslaugas skaičiuojami vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. O3E-385. Komisijos suderinta UAB „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina – 0,29 eur/m³ (be PVM).

Abonentus (juridinius asmenis), kurie nėra pasirašę abonentinės sutarties, prašome iki š. m. gegužės 01 d. raštu pateikti UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, Visaginas, savo valdomų teritorijų dangų, pastatų stogų ar kitų objektų plotus. Duomenis taip pat galima pateikti el. paštu v_bustas@visaginobustas.lt.
Abonentus (juridinius asmenis), kurie jau pasirašė abonentines sutartis, informuosime raštu arba susisieksime sutartyse nurodytais telefonais dėl atvykimo į UAB „Visagino būstas“ papildomam sutarties pasirašymui.

Jeigu Abonentai paviršinių nuotekų tvarkytojui iki š. m. gegužės 01 d. raštu arba el. paštu nepateiks duomenų, reikalingų abonentinei sutarčiai sudaryti, laikysime, kad Sutartis sudaryta (Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 32 str. 4 d.). Už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas bus privaloma atsiskaityti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, Visaginas, tel. 8 610 35 928, (8 386) 70 262, el. p. v_bustas@visaginobustas.lt.