VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDĖTIS

Erdvilas Buividavičius – teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas – komisijos pirmininkas
Svetlana Juršėnienė – visuomenės informavimo specialistė – komisijos sekretorė
Nariai:
Natalja Zabolotnaja – namų techninės priežiūros vyresn. vadybininkė
Nijolė Lukšonytė – vyr. buhalterė
Valentina Parakevič – vyr. ekonomistė
Lilija Patalauskienė – tiekėja-pirkimų organizatorė
Mindaugas Gliaubertas – viešųjų pirkimų specialistas