VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDĖTIS

Lilija Patalauskienė, tiekėja-pirkimų organizatorė – komisijos pirmininkė

Nariai:
Valentina Parakevič, vyr. ekonomistė
Gražina Ardamakovaitė, vyriausiosios buhalterės pavaduotoja
Viktorija Čečkovskienė, buhalterė (kaupiamųjų lėšų apskaitos)
Svetlana Juršėnienė, visuomenės informavimo specialistė – komisijos sekretorė