VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDĖTIS

Edita Noreikienė, viešųjų pirkimų specialistė – komisijos pirmininkė

Nariai:
Valentina Parakevič, vyr. ekonomistė
Lilija Patalauskienė, tiekėja-pirkimų organizatorė
Viktorija Čečkovskienė, buhalterė (kaupiamųjų lėšų apskaitos)
Svetlana Juršėnienė, visuomenės informavimo specialistė – komisijos sekretorė