lt | ru
Meniu Uždaryti

DĖL DEZINSEKCIJOS IR DERATIZACIJOS DARBŲ ATLIKIMO GYVENAMŲJŲ NAMŲ RŪSIUOSE

UAB „Visagino būstas“ praneša, kad nuo 2012 m. rugsėjo 4 d. prasidės dezinsekcijos ir deratizacijos darbai gyvenamųjų namų rūsiuose. Šie darbai yra pavojingi, nes jų metu naudojamos nuodingos medžiagos. Siekdami išvengti apsinuodijimo, atkreipkite dėmesį į skelbimus apie numatomų Jūsų name atlikti darbų datą. Būkite atsargūs! Dezinsekcijos ir deratizacijos darbus atliks specializuota įmonė UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, licencijos Nr. 159.
Darbai bus vykdomi už papildomą apmokėjimą.
Dezinsekcijos ir deratizacijos darbai atliekami pagal Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-14 įsakymą Nr. ĮV-695.