Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: apskaitininkas-kasininkas

Vieta: Visaginas

Darbo pobūdis:
Tiksliai bei laikantis kasos darbo taisyklių atlikti piniginių lėšų priėmimo bei išdavimo, apskaitos ir apsaugos operacijas. Terminuota darbo sutartis (nuo 2018-05-18 iki 2018-08-31, pradėti dirbti iš karto).

Reikalavimai:

  1. Turėti aukštesnįjį (apskaitininko-kasininko) išsilavinimą.
  2. Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį.
  3. Valstybinės kalbos mokėjimas (II kat.).

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  2. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
  3. Valstybinės kalbos mokėjimą (II kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas), kitus dokumentus (savo nuožiūra). Dokumentus siųsti el. p.  vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab. Dokumentai priimami iki 2018-05-14.
    Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt

Visagino miesto gyventojų ir juridinių asmenų dėmesiui!

Informuojame, kad UAB „Visagino būstas“ plečia teikiamų paslaugų spektrą. Nuo šiol miesto gyventojams ir įmonėms bus teikiamos papildomos atlygintinos paslaugos.
Atlygintinų paslaugų sąrašas pateikiamas čia.
Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad gyventojams ir įmonėms siūlome paslaugą „Apžiūra pagal iškvietimą“. Šios apžiūros metu mūsų įmonės darbuotojas atliks santechninių, elektros, statybinių konstrukcijų apžiūrą ir teiks pasiūlymus dėl remonto ar atnaujinimo.
Patikėkite savo problemas kvalifikuotiems specialistams.

SKELBIMAS

UAB „Visagino būstas“ skelbia negyvenamųjų patalpų (Statybininkų g. 24, Taikos pr. 17, Taikos pr. 17С), esančių Visagine, nuomos komercinei veiklai konkursą:

Eil. Nr. Adresas    
Patalpos plotas
Minimali pradinė nuomos kaina už 1 m²
per mėnesį
Eur ( be PVM)
Pradinio įnašo
dydis
Eur
1 Statybininkų g. 24 Patalpa 13,49 4,08 165,12
2 Taikos pr. 17C Patalpa 14,95 3,98 178,50
3 Taikos pr. 17 Patalpa be lango 2,29 0,46 3,16
4 Taikos pr. 17 Patalpa be lango 9,35 0,46 12,90
5. Veteranų g. 22 Patalpas 20,56 2,75 169,62

Nuomos terminas – iki 5 metų.
Paraiškos priimamos vokuose 10 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo tinklapyje (202 kab.).

Pradinį įnašą galima apmokėti:

UAB „Visagino būstas“, įmonės kodas 155498117
AB bankas SWEDBANK, banko kodas 73000, a/s LT44 7300 0100 0261 8264;
arba
UAB „Visagino būstas“ kasoje adresu Statybininkų g. 24.

Kreiptis: UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, 201 kab., tel. 8 (386) 75382.

Darbo pasiūlymas

Įmonės pavadinimas. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, Visaginas. Įmonės kodas 155498117

Pareigos. Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas. Atliekų tvarkymo ir transporto skyriaus vadovas (atsakingas už aplinkosaugą)

Darbo vieta (miestas). Visaginas.

Darbo pobūdis:
Organizuoti Atliekų tvarkymo ir transporto skyriaus veiklą, formuoti skyriaus tikslus ir planus bei numatyti veiksmus jų įgyvendinimui, užtikrinti autotransporto ir mechanizmų tvarkingą techninį stovį, komunalinių atliekų surinkimą, autotransporto maršrutų optimizavimą, kuro nurašymo teisingumą ir pagrįstumą.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį techninį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų (ne mažiau 10 asmenų grupei (grupėms)) vadovo patirtį.
2. Turėti trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, darbų saugą, viešuosius pirkimus, aplinkosaugą, administracinį ir ūkinį darbą.
4. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
5. Turėti vairuotojo pažymėjimą.
6. Būti nepriekaištingos reputacijos.
7. Turėti struktūrinį mąstymą ir teigiamą požiūrį į darbą.

Privalumai:
1. Krovinių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimas, išduotas kaip transporto vadybininkui.
2. Žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimas.
3. Priešgaisrinės saugos pažymėjimas.
4. Kėlimo kranų darbo vadovo atestacijos pažymėjimas.
5. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo pažymėjimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kompetenciją patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos
 Gyvenimo aprašymas
 Motyvacinis laiškas
 Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos
 Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas ir jo kopija (jei reikia)
 Savo privalumų sąrašas, nurodant dalykines savybes
 Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.

Dokumentus siųsti el. p. vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab. Dokumentai priimami iki 2018-05-17
Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: projekto vadovas

Vieta: Visaginas

Darbo pobūdis:
Projekto „Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko g. iki Vilties g.“ priežiūra.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį (verslo paslaugų vadybininko) išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.
3. Valstybinės kalbos mokėjimas (III kat.).

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Gyvenimo aprašymas (CV).
2) Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3) Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4) Valstybinės kalbos mokėjimą (I kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).

Dokumentus siųsti el. p. vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab. Dokumentai priimami iki 2018-05-04

Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: vidinių santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas

Vieta: Visaginas

Darbo pobūdis:
Pastatų inžinerinių sistemų nepertraukiamo veikimo užtikrinimas, operatyvus avarinių gedimų daugiabučių gyvenamųjų namų santechninėse sistemose bei įrenginiuose pašalinimas, bendrosios inžinerinės įrangos reguliavimas ir techninis aptarnavimas, profilaktika, valymas ir kitas tvarkymas.

Reikalavimai:
1. Turėti vidurinį su profesine kvalifikacija (santechniko) išsilavinimą.
2. Turėti 1 metų darbo patirtį.
3. Valstybinės kalbos mokėjimas (I kat.).

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2) Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
3) Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.
4) Valstybinės kalbos mokėjimą (I kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).

Dokumentus siųsti el. p. vb_personal@dkd.lt arba pateikti Statybininkų g. 24, 211 kab. Dokumentai priimami iki 2018-05-14.

Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt