lt | ru
Meniu Uždaryti

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Tarifas (1 m² naudingo plotui) Eur per mėnesį (be PVM) Pastaba
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 0,028 Patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492
Patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-172