Meniu Uždaryti

Korupcijos prevencija

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

  • Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas UAB „Visagino būstas“ ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
  • UAB „Visagino būstas“ direktoriui Vytautui Šlaustui telefono numeriu (8 386) 71 719 arba el. paštu direktorius@visaginobustas.lt ;
  • Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
  • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.
  • Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu
  • Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2022 – 2024 METAMS

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. ĮV-E-345 patvirtintos Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

ETIKOS KODEKSAS

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428)

UAB „VISAGINO BŪSTAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

UAB „VISAGINO BŪSTAS“ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA