lt | ru
Meniu Uždaryti

Bendrieji duomenys

UAB „Visagino būstas“ įregistruota 1995 m. liepos mėnesį, perregistravus Valstybės butų ūkio įmonę. Įmonės įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2014 m. sausio 17 d. Visos akcijos (100 %) priklauso vieninteliam akcininkui – Visagino savivaldybei.

Įmonės misija. Įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.
Vykdydama savo pagrindines funkcijas, bendrovė administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija, ir teikia šias paslaugas: bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų) mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų) naudojimą; organizuoja bendrų naudojimo vietų valymą, deratizacijos ir dezinsekcijos paslaugų teikimą, užtikrina buitinių atliekų surinkimą bei mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas surinkimą.
Įmonės vizija. Siekiame tapti profesionalia ir viena iš geriausių administruojančių įmonių.

Direktorius Vytautas Šlaustas

BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2024 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2023 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2021 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2019 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2017 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2016 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2015 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2014 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2013 m.
BRUTO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2012 m.

Informacija teikiama pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 15 punkto 6 ir 7 papunkčių reikalavimus.

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo informacija