Meniu Uždaryti

DARBO PASIŪLYMAS

Įmonės pavadinimas. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, Visaginas. Įmonės kodas 155498117  
Pareigos. Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.  
Psreigų pavadinimas.Viešųjų pirkimų specialistas (0,5 etato).  
Darbo vieta (miestas). Visaginas.  

Darbo pobūdis:

Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, siekiant efektyvaus pirkimams skirtų lėšų panaudojimo, rengti ir tvarkyti dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais.

Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti viešųjų pirkimų procedūras (įskaitant viešųjų pirkimų vykdymą per CPO katalogą, CVP IS priemonėmis).

Derinti pirkimų iniciatorių parengtas paraiškas, vykdyti viešuosius pirkimus.

Dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijos veikloje, atstovauti Viešųjų pirkimų komisiją bendraujant su tiekėjais.

Rengti viešųjų pirkimų sutartis bei teikti ataskaitas, susijusias su viešaisiais pirkimais.

Atstovauti bendrovės interesams viešųjų pirkimų klausimais valstybinėse ir savivaldybės institucijose.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečios valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688.
 3. Turėti ne mažesnę kaip penkerių metų patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje.
 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti nepriekaištingos reputacijos (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 16 d.).
 6. Gebėti savarankiškai atlikti užduotis, rasti sprendimus savo veiklos srityje.
 7. Sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 8. Mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „Internet Explorer“ programomis) pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, kitomis organizacinės technikos priemonėmis, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis.
 9. Mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Privalumai:

 1. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamos informacijos koordinavimo išmanymas.
 2. Perkančiųjų organizacijų rengiamų ir skelbiamų pirkimo dokumentų analizės išmanymas.
 3. Puikus vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų išmanymas.
 4. Pretenzijų rengimo patirtis.
 5. ES SF finansuojamų projektų dokumentų rengimo bei administravimo išmanymas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • Užpildyta pretendento anketa (1 priedas).
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kompetenciją patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
 • Prašymas leisti dalyvauti konkurse (2 priedas).
 • Motyvacinis laiškas.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir/ar šių dokumentų kopijos.
 • Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas ir jo kopija (jei reikia).
 • Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.
 • Kiti dokumentai (savo nuožiūra).

Konkurso UAB „Visagino būstas“ viešųjų pirkimų specialisto pareigoms užimti tvarkos aprašas paskelbtas įmonės interneto svetainėje www.visaginobustas.lt

Atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami:

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, 211 kab., 31205 Visaginas, elektroniniu paštu valda.svecova@visaginobustas.lt,  siunčiant registruotu laišku.

Pasiteirauti išsamesnės informacijos: valda.svecova@visaginobustas.lt, tel. (8 386) 72 560.

Dokumentai priimami iki 2022 m. lapkričio 26 d.