lt | ru
Meniu Uždaryti

DĖL LĖŠŲ GRĄŽINIMO UŽ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMĄ

Remiantis Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-123 patvirtinta Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo įkainio (tarifo) nustatymo metodika, UAB „Visagino būstas“ informuoja miesto gyventojus apie komunalinių atliekų surinkimą 2013 metais:
– faktiškai priduotų į Utenos regioninį sąvartyną komunalinių atliekų kiekis – 3581,5 t;
– planuotas atliekų kiekis, apskaičiuojant tarifą už šiukšlių išvežimą – 3900 t;
– skirtumas tarp planuotų ir faktinių atliekų tvarkymo išlaidų – 48934 Lt (be PVM).
Ši suma bus grąžinta gyventojams sąskaitose už 2014 m. vasarį užskaitymu už paslaugas. Grąžinamų lėšų apskaičiavimas bus atliekamas proporcingai butų ir kitų patalpų naudingam plotui.