lt | ru
Meniu Uždaryti

DĖL STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

Gyventojai stambiagabarites atliekas (baldus, išskyrus statybines atliekas) privalo sukrauti prie daugiabučio namo laiptinės, patogioje transportui privažiuoti vietoje. UAB „Visagino būstas“ nustatytu grafiku, t. y. antradienį ir ketvirtadienį (nuo 8.00 iki 16.00 val.), paims paliktas atliekas. Šių atliekų tvarkymas yra įskaičiuotas į komunalinių atliekų tvarkymo įkainį (tarifą), patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-123 „Dėl Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo įkainio (tarifo) nustatymo metodikos patvirtinimo“.
Draudžiama stambiagabarites atliekas krauti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelėse.
Primename, kad vadovaujantis Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-87, ir Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-196, palikus atliekas ne tam skirtose vietose, bus surašomi administracinių teisių pažeidimų protokolai už minėtų taisyklių nesilaikymą ar netinkamą vykdymą.