lt | ru
Meniu Uždaryti

Gerbiami visaginiečiai, butų ir kitų patalpų savininkai!

UAB „Visagino būstas“ informuoja, kad nuo lapkričio 8 d. bus vykdomas balsavimas raštu. Balsavimo biuletenius rasite savo pašto dėžutėse. 

Balsavimo metu bus sprendžiami 2 klausimai.

1. Avarinės tarnybos tarifo tvirtinimas.

Primename, kad 2020 metais pakeisti valstybės teisės aktai panaikino anksčiau galiojusį avarinės tarnybos paslaugų tarifą. Šiuo metu avarinės tarnybos iškvietimo įkainis yra 72,65 Eur (su PVM).

Avarijos įvyksta ne kiekvieną dieną, bet joms įvykus, avarinės tarnybos iškvietimas tampa papildoma finansine našta. Dažnas gyventojų kreipimasis šiuo klausimu paskatino mus priimti sprendimą grąžinti avarinės tarnybos paslaugų tarifą, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi pritarti butų ir kitų patalpų savininkai.

Avarinės tarnybos paslaugų tarifas – 0,029 Eur/m2 per mėn. Namų, kuriuose dauguma butų savininkų sutiks su siūlomu tarifu, gyventojai mokės pagal nurodytą tarifą. Jei namo butų ir kitų patalpų savininkai nedalyvaus balsavime, ar bus gauta nepakankamai balsų, už avarinės tarnybos iškvietimą teks mokėti pagal naujai paskaičiuotą įkainį.  

Avarinės tarnybos darbų, vykdomų pagal tarifą, sąrašas

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMO IR LOKALIZAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

1. Budėjimas, skambučių bei paraiškų priėmimas ir registravimas visą parą.

2. Specialistų išvykimas į avarijos vietą.

3. Šalto/karšto vandens tiekimo nutraukimas.

4. Šildymo sistemos ir elektros įrenginių atjungimas.

5. Avarijų likvidavimas namų šalto vandens tinkluose:

5.1 vandens nutekėjimo sistemose ir įrenginiuose (iki uždaromųjų ventilių butuose) nutraukimas bei jo priežasties šalinimas;

5.2 įrangos sujungimų, tarpinių, riebokšlių, kamšalų keitimas, sujungimų sandarinimas.

6. Avarijų likvidavimas namų karšto vandens tinkluose:

6.1.vandens nutekėjimo sistemose ir įrenginiuose (iki uždaromųjų ventilių butuose) nutraukimas bei jo priežasčių šalinimas;

6.2 įrangos sujungimų, tarpinių, riebokšlių, kamšalų keitimas, sujungimų sandarinimas.

7. Avarijų likvidavimas namų šilumos įrenginiuose:

7.1 centrinės šildymo sistemos darbo sutrikimų nustatymas ir šalinimas;

7.2 informacijos pateikimas šilumos tiekėjui UAB „Visagino energija“ dėl šildymo sistemų sutrikimų.

8. Avarijų likvidavimas namų kanalizacijos sistemose:

8.1  buitinės bei lietaus kanalizacijos stovų ir nuvedimo vamzdynų pravalymas;

8.2 informacijos pateikimas vandens tiekėjui UAB „Visagino energija“ dėl užsikimšusių kanalizacijos šulinių;

8.3 kanalizacijos stovų ir vamzdynų nesandarumų bei vandens nutekėjimų per juos šalinimas.

9. Avarijų likvidavimas elektros įrenginiuose, elektros instaliacijose:

9.1 elektros įrenginių pažeidimų nustatymas ir šalinimas;

9.2 operatyvinių perjungimų atlikimas.

10. Avarijos (užliejimo) priežasties akto surašymas, nurodant avarijos priežastį.

2. Gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietų valymo tarifo didinimas.

Balsavimai šiuo klausimu buvo vykdomi jau ne kartą. Eilinio balsavimo priežastis tokia pati – LR Vyriausybės sprendimu nuo 2022 m. sausio 1 d. didinamas minimalusis darbo užmokestis.  

BNV valymo tarifas vidutiniškai didės 13,6 proc.

5 aukštų namams su penkių kartų valymu per savaitę – 0,015 Eur/1m2 (su PVM).

5 aukštų namams su trijų kartų valymu per savaitę – 0,008 Eur/1m2 (su PVM).

9  aukštų namams su penkių kartų valymu per savaitę – 0,028 Eur/1m2 (su PVM).

9 aukštų namams su trijų kartų valymu per savaitę – 0,022 Eur/1m2 (su PVM).

Namų, iš kurių nebus gauta pakankamai balsų (50 proc. + 1 balsas), butų ir kitų patalpų savininkai po 2 savaičių balsuos pakartotinai.

Balsavimo biuletenius reikia grąžinti iki juose nurodytos datos. Balsavimo biuleteniai grąžinami įmetant juos į balsadėžę, kuri yra UAB „Visagino būstas“ komunalinių mokesčių priėmimo kasose, Statybininkų g. 24 (1 aukštas), skenuotą variantą galima išsiųsti el. paštu, nurodytu biuletenyje, arba siųsti paštu adresu UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas.

Gerbiami visaginiečiai, prašome aktyviai dalyvauti balsavime. Primename, kad priimtas sprendimas įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d.