lt | ru
Meniu Uždaryti

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Informuojame Visagino miesto gyventojus, kad Visagino savivaldybės taryba 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-24 „Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ nustatė Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus.

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. įsigalioja maksimalūs techninės priežiūros tarifai: namams dydžiu iki 1000 m² maksimalus tarifas sudaro 0,0151 Eur/m²/mėn. su PVM; namams dydžiu nuo 1001 iki 2000 m² maksimalus tarifas 0,0178 Eur/m²/mėn. su PVM; namams dydžiu nuo 2001 iki 5000 m² maksimalus tarifas 0,0204 Eur/m²/mėn. su PVM; namams dydžiu daugiau kaip 5000 m² maksimalus tarifas sudarys 0,0213 Eur/m²/mėn. su PVM. Bendrabučio tipo gyvenamiesiems namams tarifas didinamas koeficientu 1,15.

Daugiabučio gyvenamojo namo dydį sudaro suminis butų ir kitų patalpų naudingas plotas.

Atkreipiame gyventojų dėmesį į tai, kad ženkliai mažėjant tarifui, į jį įskaičiuojamos tik metinės darbo laiko sąnaudos atliekant pastato nuolatinius stebėjimus ir apžiūras bei su tai susijusių dokumentų rengimu, pildymu ir saugojimu. Kiti atliekami daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų eksploatavimo darbai bus apmokami pagal jų atlikimo faktą iš namo kaupiamųjų lėšų. Mažėjant mokėjimo tarifui, mokamųjų pranešimų paslaugų skiltyje „Eksploatavimas“, atlikus daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų eksploatavimo darbus, didės apmokėjimo suma mokamųjų pranešimų skiltyje „Papildomi darbai ir kt. darbai“, sumos pagal kurias bus nurašomos nuo namo kaupiamųjų lėšų.

Išsamesnė informacija tinklapyje aktyvuota nuoroda į tinklapį http://visaginobustas.lt