lt | ru
Meniu Uždaryti

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

UAB „Visagino būstas“ svetainės www.visaginobustas.lt rubrikoje „Namų administravimas“ paskelbti gyvenamųjų namų ilgalaikių remonto darbų (2017-2020 m.) planai.
Prašome gyvenamųjų namų butų savininkus susipažinti su planais, iki 2017-05-29 teikti savo pasiūlymus ir patvirtinti juos susirinkimuose, kuriuos organizuos namų techninės priežiūros vadybininkai. Susirinkimų grafikai vėliau bus paskelbti UAB „Visagino būstas“ svetainėje ir namų skelbimų lentose.
Po planų patvirtinimo bus apskaičiuotas kaupimo lėšų tarifas plane nurodytiems metams.