lt | ru
Meniu Uždaryti

INFORMACIJA DĖL LEGIONELIOZĖS PROFILAKTIKOS

UAB „Visagino būstas“ informuoja apie legioneliozės profilaktikos darbus, kurie vykdomi daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (vykdant Lietuvos higienos normų HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82; HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimus):
– 2012–2013 metais įrengti termobalansavimo ventiliai karšto vandens ir cirkuliacijos sistemose (karšto vandens nuo 50 °C iki 60 °C tiekimas iki kiekvieno vartotojo vandens čiaupo);
– 2011–2014 metais izoliuoti šilumos, karšto vandens ir cirkuliacijos vamzdžiai;
– atlikta šalto vandens vamzdžių izoliacija (gyvenamųjų namų rūsiuose, vietose, kur vienas greta kito eina karšto ir šalto vandens vamzdžiai);
– kiekvienais metais sudaromi legioneliozės profilaktikos grafikai ir vykdomi legioneliozės profilaktikos darbai;
– prieš tris dienas iki darbų vykdymo pradžios namų skelbimo lentose iškabinami skelbimai;
– UAB „Visagino būstas“ specialistai informuoja VĮ „Visagino energija“ apie būtinybę aprūpinti termofikatą reikiama temperatūra išoriniuose tinkluose;
– UAB „Visagino būstas“ specialistai reguliuoja temperatūrą karšto vandens ir cirkuliacijos sistemose;
– UAB „Visagino būstas“ specialistas nuotoliniu būdu reguliuoja temperatūrą karšto vandens ir cirkuliacijos sistemose;
– atlikus legioneliozės profilaktikos darbus, per tris dienas UAB „Visagino būstas“ specialistai reguliuoja temperatūrą karšto vandens ir cirkuliacijos sistemose.