Meniu Uždaryti

INFORMUOJA UAB „KENKĖJŲ KONTROLĖS TARNYBA“

ATMINTINĖ GYVENTOJAMS PO DERATIZACIJOS IR DEZINSEKCIJOS ATLIKIMO GYVENAMŲJŲ NAMŲ RŪSIUOSE

1. Kenkėjų kontrolę (profilaktinę dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) Lietuvos Respublikoje organizuoja ir atlieka LR ir ES teisės aktų nustatyta tvarka licencijuoti asmenys ar institucijos, vykdančios kenkėjų kontrolės veiklą.
2. Teisės aktai, reglamentuojantys kenkėjų kontrolės veiklą:
• LR SAM 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-327 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ (VI d. p. 20, 21, 22)
• LR SAM 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-974 patvirtintas „Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašas“ (V dalies p. 26.2; 26.6; 26.7; 27; 28; 2 priedas).
3. Atliekant deratizaciją gyvenamųjų namų rūsiuose naudojamas rodenticidas MAUZER su antikoaguliantu bromodialonu 0,005 proc. veikliąja medžiaga. Biocidų autorizacijos liudijimas Nr. (11.1) 11.2-A-1400 VAP 601093-13-42, išduotas 2013-05-03, galioja iki 2018-05-02.
• Šis preparatas skirtas žiurkėms ir pelėms naikinti.
• Bromodialonas yra II kartos antikoaguliantas. Antikoaguliantai sutrikdo kraujo krešėjimą graužikų organizme, didina kraujagyslių pralaidumą, todėl graužikas, suėdęs vylių su antikoaguliantu, žūna per kelias paras.
• Bromodialono priešnuodis yra fitomenadionas, vitaminas K1.
• Laikyti preparatą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Naudojant įprastomis sąlygomis, kenksmingi poveikiai yra mažai tikėtini.
• Kenksminga laukinei gyvūnijai. Laukiniams žinduoliams ir paukščiams gali kilti didesnis pavojus, jei nesilaikoma saugos nurodymų.
• Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (šiltnamiuose, miškuose ir pan.) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
• Prariję vylių graužikams, nedelsiant kreipkitės į gydytoją, informuokite, kad preparatas yra antikoaguliantas.
• Ekologiškumas: kadangi gaminyje bromodialono yra 0,005 proc. (t. y. 50 dal./mln) pavojus vandens gyvūnijai ir augmenijai mažai tikėtinas.
• Šis gaminys yra kvalifikuotas kaip NEPAVOJINGAS.
4. Vyliai namų rūsiuose išdėlioti specialiai tam skirtose ir paženklintose lėkštelėse.
5. Vyliai reguliariai tikrinami, jei reikia, keičiami ar papildomi.
6. Po darbų atlikimo gyventojai raštiškai įspėjami, kad namų rūsiuose atlikta deratizacija ir/ar dezinsekcija, išdėstyti vyliai graužikams su rodenticidu.

Atmintinė paruošta pagal LR kenkėjų kontrolės teisės aktus, metodines rekomendacijas, rodenticido Mauzer saugos domenų lapą.