lt | ru
Meniu Uždaryti

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Visagino būstas“ darbuotojai kelia savo kvalifikaciją

UAB „Visagino būstas“ pradėjo įgyvendinti iš dalies Europos socialinio fondo lėšomis remiamą projektą „UAB „Visagino būstas“ darbuotojų gebėjimų prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių stiprinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatyta apmokyti 160 įmonės darbuotojų. Projekto trukmė – 15 mėn.

Projekto tikslas – ugdyti darbuotojų gebėjimus, taip didinant įmonės veiklos efektyvumą bei darbuotojų galimybes prisitaikyti prie augančių reikalavimų darbo rinkos dalyviams. Šiam tikslui įgyvendinti UAB „Visagino būstas“ bus vykdomi visų lygių darbuotojų mokymai, orientuoti į bendrų darbuotojų įgūdžių tobulinimą bei santykių su klientais bei verslo informacijos valdymo įgūdžių formavimą. Įgyvendinus projektą UAB „Visagino būstas“ galės teikti kokybiškesnes paslaugas, plėsti savo veiklą bei mažinti kaštus.