lt | ru
Meniu Uždaryti

Liftu privalo rūpintis visi namo butų savininkai

Informuojame, kad LR Vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 pakeitė mokesčių už liftų priežiūrą paskirstymo principą ir nustatė, kad mokestis už liftų priežiūrą apskaičiuojamas visiems butų ir kitų patalpų savininkams, įskaitant ir pirmojo bei antrojo aukštų savininkus. Jei pirmojo ir antrojo aukšto savininkai liftu nesinaudoja, jiems neskaičiuojamas tik mokestis už lifto
sunaudotą elektros energiją. Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. mokestis už lifto priežiūrą bus
skirstomas visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams.