Meniu Uždaryti

ENERGETIKŲ G. 70

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

 


GERBIAMI ENERGETIKŲ G. 70, 1 LAIPTINĖS, GYVENTOJAI!


UAB „Visagino būstas“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratorė, informuoja, kad 2014 m. sausio 28 d. buvo sulaužyta Jūsų namo šilumos punkto durų spyna ir pakeisti (sumažinti) šilumos tiekimo parametrai. Spyna pakeista namo savininkų sąskaita.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad butų savininkai savavališkai negali keisti šildymo sistemos parametrų (žr. „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“).

Namo butų savininkai gali priimti sprendimą dėl namo atstovo, kuris bus įgaliotas keisti namui tiekiamos šilumos parametrus po suderinimo su UAB „Visagino būstas“, skyrimo. Tokį raštišką sprendimą namo gyventojai turi pateikti namą eksploatuojančiai įmonei. Savavališkas reguliavimas draudžiamas, nes jis gali būti avarijos šildymo sistemoje priežastimi bei sukelti namo gyventojams diskomfortą.


УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 1 ПОДЪЕЗДА ENERGETIKŲ G. 70!


ЗАО «Visagino būstas», действующее как администратор жилых домов, информирует, что 28 января 2014 г. был сломан замок на двери в тепловой пункт вашего дома и изменены (уменьшены) параметры подачи тепла.

Замок заменен за счет собственников квартир вашего дома.

Напоминаем вам, что собственники квартир самостоятельно не могут регулировать параметры системы отопления (см. «Правила поставки и потребления тепловой энергии»).

Если владельцы квартир примут решение о назначении представителя от жильцов дома, который будет уполномочен изменять параметры через ЗАО «Visagino būstas», просим предоставить это решение в письменном виде.

Самостоятельная регулировка недопустима. Это может привести к дискомфорту в квартирах и аварии в системе отопления.


2006-11-08 sudarytas sutartis su 1 laiptinės gyventojais dėl stogo remonto.


2006-11-21 sudarytas sutartis su 2 laiptinės gyventojais dėl stogo remonto.


2008-07-29 gauta iš Visagino savivaldybės daugiabučių namų savininkų rėmimo fondo 2304,29 Lt lėšų.


2008-07-29 gauta iš Visagino savivaldybės daugiabučių namų savininkų rėmimo fondo 2323,48 Lt lėšų.


2009 m. bus atliktas 1, 2 laiptinių įėjimų stogelių kosmetinis remontas.


 


Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašas

 


Namų techninės priežiūros vadybininko ataskaita už 2020 m.

Namų techninės priežiūros vadybininko ataskaita už 2021 m.

Namų techninės priežiūros vadybininko ataskaita už 2022 m.

 


Namo ilgalaikio remonto darbų planas

 


Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2022 m.

Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objektu atnaujinimo planas 2024 m.