Meniu Uždaryti

DRAUGYSTĖS G. 20

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

 


Informuojame, kad 2012 metais Jūsų name atlikti šie darbai:

20 buto sienų plokščių sandūrų remontas 5,5 m` 144,38 Lt


Информируем, что в 2012 г. в вашем доме выполнены следующие работы:

ремонт межпанельных швов 20 кв. 5,5 м` 144,38 Лт.


Gerbiami namo Draugystės g. 20 butų savininkai!


UAB „Visagino būstas“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratorė, paskirta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ĮV-506, informuoja butų savininkus apie organizuojamą susirinkimą, kuris vyks 2012 m. liepos 12 d. 18.00 val. prie Jūsų namo pirmosios laiptinės.

Darbotvarkė:

1. Dėl karšto vandens ir cirkuliacijos bei šildymo vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo.


Уважаемые владельцы квартир, проживающие по адресу Draugystės g. 20!


ЗАО „Visagino būstas“, действующее как администратор многоквартирных жилых домов, назначенное согласно приказа директора администрации Висагинского самоуправления № ĮV-506 от 14 сентября 2004 г., информирует, что 12 июля 2012 г. в 18.00 часов около первого подъезда вашего дома состоится собрание владельцев квартир.

Повестка собрания:

1. Выполнение изоляции трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения и циркуляции в подвалах вашего дома.


 


Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašas

 


Namų techninės priežiūros vadybininko ataskaita už 2021 m.

Namų techninės priežiūros vadybininko ataskaita už 2022 m.

Namų techninės priežiūros vadybininko ataskaita už 2023 m.

 


Namo ilgalaikio remonto darbų planas

 


Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2022 m.

Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objektu atnaujinimo planas 2024 m.