Meniu Uždaryti

KOSMOSO G. 8

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

 


Gerbiami Kosmoso g. 8 namo butų savininkai!


UAB „Visagino būstas“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratorė, PAKARTOTINAI informuoja, kad siekiant sureguliuoti cirkuliacijos debetą ir temperatūrą, kad tai atitiktų privalomuosius reikalavimus („Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai“), patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos bei energetikos ministrų 2010-07-10 įsakymu Nr. D1-595/1-201, gyvenamųjų namų karšto vandens ir cirkuliacijos sistemoje bus įrengiami termostatiniai cirkuliaciniai balansavimo ventiliai.

Darbus atliks UAB „Vilterma“.

Darbų atlikimas planuojamas nuo 2012-08-30 iki 2012-12-31.

Tiksli darbų data bus skelbiama papildomai kiekvienam namui.

Šie darbai neįtraukti į eksploatavimo darbų sąrašą ir bus pateikti papildomam apmokėjimui.

Darbų kaina – 4639,19 Lt su PVM. Darbai yra kompensuojami 50 proc.

Jei namų butų savininkai šiuo klausimu priims kitokį sprendimą, prašome iki 2012-09-03 pateikti UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, užpildytą sprendimo blanką, kurį galima gauti pas Jūsų namo vadybininką arba rasti UAB „Visagino būstas“ interneto svetainėje www.visaginobustas.lt . Sprendimas turi būti patvirtintas 51 proc. butų savininkų parašais.

Telefonas pasiteirauti (8 386) 71 292 arba kreiptis Statybininkų g. 24, 200, 198, 202 kab.


Уважаемые владельцы квартир Kosmoso g. 8!


ЗАО „Висагино бустас“, действующее как администратор многоквартирных жилых домов, назначенное согласно приказу директора администрации Висагинского самоуправления № ĮV -506 от 14 сентября 2004 г., ПОВТОРНО информирует владельцев квартир о том, что согласно обязательным требованиям („Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai“), утвержденным приказом министров окружающей среды и энергетики ЛР № D1-595/1-201 от 10 июля 2010 г., будут устанавливаться термостатические циркуляционные вентили на систему горячего водоснабжения и циркуляцию, а так же выполняться балансировка системы, что обеспечит дебет по циркуляции и температуре.

С 30 августа 2012 года работы будет выполнять ЗАО „Vilterma“.

Дата начала работ будет объявлена дополнительно объявлением на доске подъездов.

Работы по балансировке системы горячего водоснабжения и циркуляции не входят в список эксплуатационных работ, поэтому оплата будет выставлена дополнительно.

Стоимость работ – 4639,19 Lt su PVM. Выделена компенсация 50% от стоимости работ.

Все другие ваши решения по этому вопросу просим оформить, заполнив бланк–решение (его можно получить у администратора или скопировать с сайта ЗАО „Висагино бустас“), подтвердив ваше решение подписями большинства владельцев квартир и других помещений вашего дома, и предоставить его в ЗАО „Висагино бустас“ до 2011-09-03.

Контак. тел 7-12-92 или 200, 198, 202 кабинеты в рабочие дни.


 


Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašas

 


Namų techninės priežiūros vadybininko ataskaita už 2021 m.

Namų techninės priežiūros vadybininko ataskaita už 2022 m.

Namų techninės priežiūros vadybininko ataskaita už 2023 m.

 


Namo ilgalaikio remonto darbų planas

 


Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2022 m.

Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objektu atnaujinimo planas 2024 m.