Meniu Uždaryti

Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas

ProjektasUAB „Visagino būstas“ kartu su Visagino savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91-0002 „Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“. Projekto įgyvendinimo pradžioje buvo iškeltas tikslas – užtikrinti savivaldybės gyventojams bei paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos abonentams kokybišką nuotekų tvarkymą, garantuoti patogų ir saugų judėjimą mieste. Projekto tikslui pasiekti buvo suformuotas konkretus uždavinys – sutvarkyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo tinklus Visagino savivaldybės teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas patikimam sistemos veikimui.

UAB „Visagino būstas“ nuo 2015 m. eksploatuoja paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą, kuri iki to 10 metų buvo prižiūrima Visagino savivaldybės administracijos, o prieš tai  – VĮ „Visagino energija“. Nuo miesto statybos, t. y. virš 30 m., sistema nebuvo remontuojama ir tiek kolektorių, tiek vamzdynų būklė yra prasta. Sistemos tinklai apima viso miesto teritoriją, o jų nusidėvėjimas siekia 99 proc.

Projekto metu buvo rekonstruojamas objektas – paviršinių nuotekų tinklo atkarpa Visagino g., kuri surenka vandenį nuo 80,02 ha teritorijos, t. y. apie 2/3 miesto teritorijos. Be to, minėta atkarpa yra pagrindinėje miesto dalyje ir virš nuotekų tinklų eina viena iš pagrindinių miesto pėsčiųjų alėjų.

Pagrindinė paviršinių nuotekų sistemų problema – nepakankamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos patikimumas ir efektyvumas, lemiantis didelę užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir jos neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai. Visagino savivaldybėje opi vieta buvo Visagino g. (atkarpa tarp Parko g. ir Vilties g.). Siekiant išspręsti nuolat kylančias problemas, projekte buvo numatyta rekonstruoti Visagino gatvės dalį. Pėsčiųjų alėjoje tiek pavasarį, tiek rudenį besikaupiančios paviršinės nuotekos trukdydavo praeiviams, dėl jų nuolatinio poveikio ištrupėjo alėjos danga ir kentė tilto kolonos. Po tiltu kartais vanduo pakildavo apie 50-60 cm, o Veteranų gatvėje (kelyje ir prie parduotuvių esančiose aikštėse) – iki 30 cm. Tuo metu buvo ribojamas autotransporto bei pėsčiųjų eismas, neįmanomas priėjimas prie prekybos centrų „Domino“ ir „Bikuva“.

Šiai dienai, baigus įgyvendinti projektą, iškeltas projekto tikslas pasiektas: tiek 2019 m. pavasarį, tiek rudenį buvo išvengta užtvindymų, lietaus nuotekos atnaujintoje atkarpoje surenkamos greitai ir efektyviai pašalinamos nuo dangos.

Projektas buvo finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos įgyvendinimo priemonės “ 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ lėšomis ir ES Sanglaudos fondo finansavimas sudarė beveik 555 tūkst. eurų.

Įgyvendinus projektą buvo sutvarkyta dalis paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos tinklų, esančių Visagino g. (atkarpoje tarp Parko g. ir Vilties g.), ir taip pasiektas iškeltas projekto tikslas. Buvo rekonstruota lietaus nuotekų tinklų 450 m ilgio atkarpa su prijungimais, bendras visų rekonstruotų tinklų ilgis sudarė 0,711 km. Darbai buvo baigti ir 2018-02-10 buvo išduota Perėmimo pažyma, o 2019-02-14 pasirašytas Statybos užbaigimo aktas.

Iš Visagino savivaldybės biudžeto ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos skirtų lėšų buvo sutvarkyta pėsčiųjų alėjos aplinkinė teritorija, įrengti takai ir vaikų žaidimo aikštelės, poilsio zonos, atliktas apželdinimas. Investicijų suma siekia 340 tūkst. eurų.