lt | ru
Meniu Uždaryti

DĖL BENDROJO NAUDOJIMO VIETŲ VALYMO ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMO

UAB „Visagino būstas“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorė, informuoja miesto gyventojus, kad dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo pagal 2012 m. gruodžio 19 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 1543 ir vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2013m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtintais UAB „Visagino būstas“ daugiabučių namų tvarkymo paslaugos sudedamųjų dalių įkainiais, nuo 2013 m. kovo 1 d. perskaičiuoti bendrojo naudojimo vietų (BNV) valymo tarifai.

BNV valymo tarifai (kiekvienam namui) viešai paskelbti bendrovės interneto svetainėje www.visaginobustas.lt