lt | ru
Meniu Uždaryti

GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ TIKRINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 9 straipsniu ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kontroliuojamų energetikos objektų, įrenginių patikrinimų metiniu veiklos planu, nuo 2013 m. rugsėjo 19 d. tikrinamos Visagino m. daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.
Tikrinamų namų sąrašas:
Energetikų g. 60, 1, 2 šilumos punktai
Jaunystės g. 13, 1, 2 šilumos punktai
Jaunystės g. 15, 1, 2 šilumos punktai
Jaunystės g. 17, 1, 2 šilumos punktai
Draugystės g. 16
Energetikų g. 52
Energetikų g. 54
Partizanų g. 14, 15
Sedulinos al. 23
Veteranų g. 15, 16
Taikos pr. 22, 26, 48
Su atliktų apžiūrų išvadomis galima susipažinti interneto svetainės www.visaginobustas.lt skyriuje „Namų administravimas“ pagal gyvenamojo namo adresą.