Meniu Uždaryti

Darbo pasiūlymas

(skelbiama atranka)

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“
Darbuotojo pareigos: Techninės priežiūros skyriaus valdymo vadovas (atsakingas už darbų saugą)
Vieta: Visaginas
Paskirtis: Koordinuoti ir tinkamai organizuoti techninės priežiūros skyriaus darbą, paskirstant užduotis poskyriams ir darbuotojams bei kontroliuoti užduočių tinkamą ir savalaikį vykdymą, kontroliuoti, kad užduotys būtų vykdomos pagal bendrovės strateginius planus, kitus veiklos planus bei ūkio investicinius planus (daugiabučių namų bei pastatų administravimo bei atnaujinimo srityse)
Valdymo vadovo pareigybės tikslas Administruojant pastatus koordinuoti ir kontroliuoti techninės priežiūros skyriaus darbą, kurio veiklos rezultatas – Visagino miesto daugiabučių namų ir bendrovės atitikimas teisės aktų nustatytiems privalomiems reikalavimams, struktūrinių fondų investicijų sėkmingas panaudojimas įgyvendinant daugiabučių namų ir pastatų atnaujinimo projektus.
Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) techninės srities išsilavinimą (statybos srities techninės priežiūros vadovo kvalifikacija);
turėti ne mažesnę nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
turėti trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;
gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;
turėti kvalifikaciją patvirtinantį galiojantį statybos srities techninės priežiūros vadovo dokumentą;
žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus;
mokėti naudotis „Microsoft Office“ programomis, internetinėmis naršyklėmis bei bendrovės programomis.

Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki šių metų gegužės 26 d. adresu Statybininkų g. 24, 211 kab, Visagine.

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Gyvenimo aprašymas (CV).
2) Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija.
3) Dokumento, patvirtinančio darbo patirtį, kopija.
4) Būsimo darbo vizija.
5) Valstybinės kalbos mokėjimą (III kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
6) Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.

Pokalbiui atrinkti pretendentai bus kviečiami gegužės 30-31 d.

Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainės www.visaginobustas.lt rubrikoje „Teisės aktai – Specialūs teisės aktai“.
Telefonas pasiteirauti (8 386) 72 560.
Atsakingas asmuo – personalo specialistė Valda Švecova.