Meniu Uždaryti

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“
Darbuotojo pareigos: Teisininkas
Vieta: Visaginas
Paskirtis: Teikti teisines paslaugas
Darbo pobūdis:
 Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo kontrolė;
 Sutarčių rengimas;
 Bendrovės vidinių dokumentų (pareigybių aprašai, įsakymai, kolektyvinė sutartis, darbo tvarkos procedūrų aprašai ir pan.) rengimas;
 Bendrovės dokumentų teisinis vertinimas ir išvadų teikimas;
 Skolų išieškojimas (nuo pretenzijų parengimo iki teismų);
 Bendrovės atstovavimas teismuose, ginčų komisijose bei kitose institucijose;
 Bendrovės darbuotojų konsultavimas darbo klausimais teisės aktų atžvilgiu;
 Bendrovės darbuotojų savalaikis informavimas apie teisės aktų pakeitimus;
 Klientų skundų nagrinėjimas, atsakymų rengimas, konsultavimas bendrovės veiklos klausimais;
 Informacijos skelbimas bendrovės svetainėje (naujienos iš teisės aktų).

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro arba vientisų studijų) teisinį išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.
3. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus.
4. Gebėti savarankiškai dirbti, analitiškai įvertinti problemas, analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą, priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti savo darbą.
5. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis.
7. Nepriekaištinga reputacija.
8. Įžvalgumas, atsakingumas, kruopštumas ir atidumas detalėms.
9. Geras valstybinės kalbos mokėjimas (III kat.).
Privalumas:
Darbas panašaus pobūdžio įmonėje.

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Gyvenimo aprašymas (CV)
2) Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija
3) Dokumento, patvirtinančio darbo patirtį, kopija
4) Būsimo darbo vizija
5) Valstybinės kalbos mokėjimą (III kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas)
6) Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.

Dokumentus siųsti el.p. vb_personal@dkd.lt

Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt