Meniu Uždaryti

Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal pažangos priemonės 1.3. papunkčio veiklą Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija)“.

Kvietimui skirta suma – 4 000 000 Eur.

Kvietimo data:

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. liepos 28 d. 8.00 val. iki 2023 m. liepos 27 d. 24.00 val. arba kol pakaks skirtų lėšų paramai. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas bus stabdomas.

Paramos gavėjai/pareiškėjai

Daugiabučio namo, pastatyto pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkai. Subsidijos dydis yra ne daugiau kaip 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansuojamos priemonės

Kai paramos gavėjai yra daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

  1.  Šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos įrengimą) išlaidos.
  2.  Individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos.
  3.  Karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

 Kilus klausimų dėl renovacijos vykdymo, prašome kreiptis į UAB „Visagino būstas“ pastatų techninės priežiūros vadybininkus adresu Statybininkų g. 24, 198, 200 kab., tel. (8 386) 71 292 darbo metu.