lt | ru
Meniu Uždaryti

Dėl bendrojo naudojimo vietų valymo paslaugos kainos

UAB „Visagino būstas“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorė, informuoja miesto gyventojus, kad dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo pagal 2015-06-17 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 615 nuo 2015-07-01 keičiasi bendrojo naudojimo vietų (BNV) valymo paslaugų kaina.
Siekdami sumažinti išlaidas už BNV valymą, gyventojai gali atsisakyti BNV valymo paslaugų ir valyti patys arba sumažinti valymo darbų periodiškumą.
Apie savo sprendimą gyventojai turi pranešti administratoriui prieš mėnesį. Priimtas sprendimas yra teisėtas, jeigu jam pritaria daugiau kaip 50 proc. visų namo butų ir kitų patalpų savininkų.
Daugiabučių gyvenamųjų namų BNV tvarkymo paslaugų tarifai viešai paskelbti interneto svetainėje www.visaginobustas.lt.