lt | ru
Meniu Uždaryti

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANŲ

Investicijų planas – tai pirminis daugiabučio namo atnaujinimo dokumentas, rengiamas pagal energinio naudingumo sertifikato bei namo techninių apžiūrų išvadas. Rengiant šį planą identifikuojamos pastato problemos: namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė, energinis naudingumas, numatomos atnaujinimo priemonės, preliminari jų kaina bei atsipirkimo laikas. Parengtame investicijų plane būtų pasiūlytos 3 modernizavimo priemonių alternatyvos (paketai), nurodytas kiekvieno priemonių paketo investicijų dydis, finansavimo planas, projekto įgyvendinimo grafikas ir energijos sutaupymas.

Daugiabučių namų savininkų sprendimai dėl namo investicijų plano parengimo priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.

Parengtas investicijų plano projektas turi būti viešai aptariamas su namo butų ir kitų patalpų savininkais. Jeigu viešo susirinkimo metu bus pateikiama pastabų dėl investicijų plano, planas bus tikslinamas ir koreguojamas pagal daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų prašymus ir pageidavimus. Ir tik po viešo aptarimo patikslintas investicijų planas bus teikiamas derinti Būsto ir urbanistikos plėtros agentūrai.

Suderintą Investicijų planą tvirtina namo butų ir kitų patalpų savininkai susirinkime arba balsuodami raštu, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka. Nepatvirtinus investicijų plano, jis gali būti keičiamas ir iš naujo derinamas su Agentūra.

Tikimės, kad gyventojai, gavę pakankamai informacijos apie daugiabučių namų atnaujinimo privalumus, pristačius jiems pritarti parengtus investicinius planus, priims teisingus sprendimus, leidžiančius pasiekti vieną svarbiausių bei laukiamiausių daugiabučių namų atnaujinimo rezultatų – šilumos energijos sutaupymą.

Primename, kad dėl lėšų skyrimo investicijų planui parengti galima kreiptis į Visagino savivaldybės daugiabučių namų savininkų ir bendrijų rėmimo komisiją.
Visagino savivaldybės informacija
(patalpinta 2012-12-17 www.visaginas.lt)