lt | ru
Meniu Uždaryti

Gerbiami UAB „Visagino būstas“ administruojamų namų butų savininkai,

2016 m. birželio 22 d. LR Vyriausybė priėmė sprendimą dėl minimalios mėnesinės algos didinimo nuo 2016 m. liepos 1 d. Šiuo metu minimalios algos dydis yra 380 Eur.
UAB „Visagino būstas“ avarinės tarnybos specialistams priklauso LR Vyriausybės nustatyta minimali alga. Nuo 2005 metų UAB „Visagino būstas“ nei karto gyventojams nedidino tarifo už avarinės tarnybos teikiamas paslaugas.
Minimali alga 2005 metais buvo 400 Lt (115,85 Eur), nuo 2016 m. liepos 1 d. ji padidėjo iki 380 Eur (1312 Lt).
Tam, kad nebūtų didinamas tarifas ir avarinės tarnybos išlaikymas nebūtų nuostolingas, UAB „Visagino būstas“ administracija per 11 metų ne vieną kartą vykdė avarinės tarnybos struktūros modernizavimą. Brigadų sudėtyse buvo sumažintos pamainų meistrų pareigybės. Specialistai sutiko dirbti santechnikais-remontininkais, sumažintas ir santechnikų-remontininkų pareigybių skaičius. Šiuo metu sudarytos trys brigados po du specialistus pamainoje: santechnikas-remontininkas ir и elektrikas-remontininkas. Santechnikas-remontininkas yra ir vienintelio avarinės tarnybos automobilio, perduodamo vienos pamainos kitai pamainai, vairuotojas. Dieninėje pamainoje darbo dienomis dirba vienas santechnikas-remontininkas, kuris yra ir automobilio vairuotojas. Šiuo metu, esant tokiai ekonomijai, avarinės tarnybos išlaikymui tarifo jau neužtenka.
Gerbiami gyventojai, taip tiksliai susiklosčiusi situacija aprašyta todėl, kad būtina arba didinti tarifą, arba atsisakyti avarinės tarnybos paslaugų. Bet tada kyla klausimas: kas bus, jei jos nebus?
Avarinės tarnybos specialistai per metus (365 dienas) gauna apie 2927 iškvietimus, vidutiniškai per dieną likviduojamos 8 avarijos.
Išskyrus spalio mėn., pagrindinė avarinės tarnybos iškvietimo priežastis – užsikimšusi kanalizacija.
Toliau – informacija skeptikams, kurie pasakys: „Tik nereikia mūsų gąsdinti!“.
Įsivaizduokim, kad avarinės tarnybos nėra, o įvyksta rūsio ar buto užliejimas kanalizacijos nuotekomis vakare, naktį, poilsio ar švenčių dienomis. Gyventojai turi nustoti naudojęsi kanalizacija, tuo pačiu metu kažkas turi pranešti kaimynams apie susidariusią avarinę situaciją (tai, žinoma, bus buto, kurį užlieja, gyventojai). O kaip ilgai kentėti tokius nepatogumus? Tas, kuris pats asmeniškai nėra susidūręs su panašia problema, ilgai nekentės. Bet ir suprantama. Nepatogumai tęsiasi, o šiandien, tarkim, tik penktadienio vakaras, UAB „Visagino būstas“ darbą pradės tik pirmadienį. O jei dar šventinės dienos priešakyje?
Sprendimą rasti galima: valyti kanalizaciją patiems (sutikite, nelabai malonus užsiėmimas), prašyti ko nors, kas išmano, kaip atlikti šį darbą (jei jis bus namuose), pradėti tinkamai naudotis buitine kanalizacija, o ne naudoti ją vietoje šiukšliavamzdžio. Bet kad tai įsisąmonintų visi mūsų kaimynai, turi praeiti daug laiko. Arba ieškoti tarnybos, su kuria galima būtų sudaryti sutartį. Šiuo metu tokia tarnyba yra. Tai – UAB „Visagino būstas“ avarinė tarnyba.
Kita, dažnai nutinkanti, avarijų rūšis – užliejimas iš aukščiau esančių butų. Žinoma, jis ne toks „kvepiantis“ kaip kanalizacijos užliejimas, bet taip pat reikalaujantis daug pastangų ir žinių. Reikia turėti žinių apie namo šilumos, šalto ir karšto vandens tiekimo sistemas. Reikia gerai žinoti tas vietas rūsyje ir sandėliukuose, kur yra taip reikalingi ventiliai. O jei nebus galimybės patekti į sandėliuką, gal bus reikalingas šalto vandens įvadas, o patekti į šilumos punktą – problema… Kas lieka? Laužti spynas?
Jei dings karštas vanduo ir cirkuliacija (kaimynas pasistengs ar technika suges), tai užsakymus eksploatacijos tarnyba priims tik artimiausiai darbo dienai. Problemas su šildymu šildymo sezono metu UAB „Visagino būstas“ visada spręs greitai (pridėkite laiką, sugaištą specialistų komandai surinkti) ir už papildomą mokestį.
O kas parengs užliejimo aktus, nurodys užliejimo priežastį ir nustatys kaltininką? Nelikus avarinės tarnybos, rūpesčių gyventojams prisidės nemažai, rinka liks laisva, kas į ją ateis, kokios kokybės bus jų paslaugos ir kiek tai kainuos, parodys tik laikas.
Žinome mes, interneto platybėse galite pasižiūrėti ir jūs, gerbiami gyventojai, tik avarinės tarnybos iškvietimas (miestuose, kur ji yra) kainuoja 5 Eur. Paraiškos apmokamos pagal įmonės patvirtintus kainoraščius ir darbų atlikimui sugaištą laiką.
Gerbiami gyventojai, prašome jūsų apsvarstyti šį svarbų klausimą. Ar yra reikalinga UAB „Visagino būstas“ avarinė tarnyba?
Artimiausiu metu UAB „Visagino būstas“ tinklapyje, namų skelbimų lentose bus skelbiama informacija dėl susirinkimų ar balsavimo raštu organizavimo dėl avarinės tarnybos teikiamų paslaugų tarifo patvirtinimo.
Prašome aktyviai dalyvauti sprendžiant tokį svarbų klausimą, nes avarinės situacijos įvyksta nelauktai ir netikėtai. Problemos, kurias sprendžia ši tarnyba, bet kuriuo metu gali paliesti kiekvieną miesto gyventoją.

Tatjana Krivochiža,
UAB „Visagino būstas“
techninė vadovė