lt | ru
Meniu Uždaryti

Duomenys teikiami už 2012 m.:

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos (pagal pateiktas sąskaitas) – 701335 Lt,
iš jų PVM – 121719 Lt;
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos faktiškai gautos – 559673 Lt,
iš jų PVM – 97133 Lt;
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 786632 Lt,
iš jų PVM 136523 Lt;
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492) – 0,117 Lt/m2 (su PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros skyriaus darbuotojų skaičius 15 žmonių, iš jų:
inžinierius – 1;
santechnikas – 13;
suvirintojas – 1;
Vidutinis darbo užmokestis 1653 Lt/mėn.
SODRA – 512,10 Lt, garantinis fondas – 3,31 Lt.
Vadovų atlyginimas iš šios veiklos:
direktoriaus – 477 Lt;
techninio vadovo – 221 Lt;
vyriausiojo finansininko- 429 Lt;
vyriausiojo ekonomisto – 201 Lt.
Nuostolis per 2012 m. sudaro 85297 Lt (skaičiuojant nuo pateiktų sąskaitų) arba 226959 Lt (skaičiuojant nuo faktiškai gautų pajamų)
Klientų skola 141662 Lt, iš jų už 2012 m. – 9179 Lt.
Dividendai – 0 Lt.
2012 metais atlikti darbai:
– nuolatinė techninė priežiūra pagal Šilumos teikimo ir vartojimo taisykles (sistemų praplovimai, bandymai, manometrų patikros, uždaromosios armatūros keitimas ir remontas ir pan.);
– papildomi darbai:
siurblių keitimas – 11 vnt.;
termoreguliatorių keitimas – 2 vnt.;
balansavimo priemonių įrengimas (šildymo bei karšto vandens sistemose) – 218 vnt.;
vamzdynų izoliavimas – 178756 m`.
Pastaba. Informacija apie papildomų darbų atlikimą buvo nuolat viešai skelbiama interneto svetainėje.

(Informacija teikiama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-12-06 įsakymo Nr. 1-253 reikalavimus)