lt | ru
Meniu Uždaryti

Duomenys teikiami už 2013 m.:

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos (pagal pateiktas sąskaitas) – 649057 Lt,
iš jų PVM – 112646 Lt;
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos faktiškai gautos – 502414 Lt,
iš jų PVM – 87196 Lt;
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 732836 Lt,
iš jų PVM – 127186 Lt;
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492) – 0,097 Lt/m2 (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros skyriaus darbuotojų skaičius 15 žmonių, iš jų:
inžinierius, atsakingas už šilumos ūkį – 1;
santechnikas – 13;
suvirintojas elektra ir dujomis– 1;
Vidutinis darbo užmokestis 1746 Lt/mėn.
SODRA – 540,91 Lt, garantinis fondas – 3,49 Lt.
Vadovų atlyginimas iš šios veiklos:
direktoriaus – 489 Lt;
techninio vadovo – 202 Lt;
vyriausiojo buhalteris – 434 Lt;
vyriausiojo ekonomisto – 182 Lt.
Nuostolis per 2013 m. sudarė 69239 Lt (skaičiuojant nuo pateiktų sąskaitų) arba 190431 Lt (skaičiuojant nuo faktiškai gautų pajamų).
Klientų skola 146643 Lt, iš jų už 2013 m. – 4981 Lt.
Dividendai – 0 Lt.
2013 metais atlikti darbai:
– nuolatinė techninė priežiūra pagal Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus;
– papildomi darbai:
siurblių keitimas – 20 vnt.;
termoreguliatorių keitimas – 4 vnt.;
automatinių balansavimo priemonių įrengimas – 1364 vnt.;
vamzdynų izoliavimas – 7178 m`;
šilumokaičių praplovimas – 9604,98 Lt;
uždaromosios armatūros keitimas – 3287 vnt.
Pastaba. Informacija apie papildomų darbų atlikimą buvo nuolat viešai skelbiama interneto svetainėje.

(Informacija teikiama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-12-06 įsakymo Nr. 1-253 reikalavimus)