lt | ru
Meniu Uždaryti

Duomenys teikiami už 2014 m.:

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos – 505,4 tūkst. Lt (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 558,9 tūkst. Lt (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492) – 0,097 Lt/m2 (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros skyriaus darbuotojų skaičius 14.
Nuostolis per 2014 m. sudarė 53,5 tūkst. Lt (be PVM).
Klientų skola – 166,8 tūkst. Lt.
2014 metais atlikti darbai:
– nuolatinė techninė priežiūra pagal Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus;
– papildomi darbai:
siurblių keitimas – 9 vnt.;
šilumokaičių praplovimas – 125 vnt.;
uždaromosios armatūros keitimas – 18 vnt.
Pastaba. Informacija apie papildomų darbų atlikimą buvo nuolat viešai skelbiama interneto svetainėje.

(Informacija teikiama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-12-06 įsakymo Nr. 1-253 reikalavimus)