lt | ru
Meniu Uždaryti

Duomenys teikiami už 2015 m.:

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos – 143,5 tūkst. Eur (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 173,5 tūkst. Eur (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492) – 0,028 Eur/m2 (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros skyriaus darbuotojų skaičius 14.
Nuostolis per 2015 m. sudarė 30,0 tūkst. Eur (be PVM).
Klientų skola – 59,2 tūkst. Eur.
2015 metais atlikti darbai:
– nuolatinė techninė priežiūra pagal Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus;
– papildomi darbai:
siurblių keitimas – 10 vnt.;
šilumokaičių keitimas – 1 vnt.;
šilumokaičių praplovimas – 86 vnt.;
uždaromosios armatūros keitimas – 25 vnt.
Pastaba. Informacija apie papildomų darbų atlikimą buvo nuolat viešai skelbiama interneto svetainėje.

(Informacija teikiama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-12-06 įsakymo Nr. 1-253 reikalavimus)