lt | ru
Meniu Uždaryti

Duomenys teikiami už 2016 m.:

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos – 134,2 tūkst. Eur (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 163,1 tūkst. Eur (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492) – 0,028 Eur/m2 (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros skyriaus darbuotojų skaičius – 14.
Nuostolis per 2016 m. sudarė 28,9 tūkst. Eur (be PVM).
Klientų skola – 50,4 tūkst. Eur.
2016 metais atlikti darbai:
– nuolatinė techninė priežiūra pagal Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus;
– papildomi darbai:
siurblių keitimas – 12 vnt.;
uždaromosios armatūros keitimas – 8 vnt.;
elektronikos šilumos punktuose remontas– 2 vnt.;
šildymo sistemos servopavarų remontas – 2 vnt.;
apsauginių vožtuvų keitimas – 8 vnt.;
automatinių vožtuvų nuorinimas – 2 vnt.;
projektinio slėgio atkūrimas šilumos punktų su automatizuota valdymo sistema išsiplėtimo induose – 52 vnt.;
šilumos punkto valdymo serverio remontas – 1 vnt.

Pastaba. Informacija apie papildomų darbų atlikimą buvo nuolat viešai skelbiama interneto svetainėje.

(Informacija teikiama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-12-06 įsakymo Nr. 1-253 reikalavimus)