lt | ru
Meniu Uždaryti

Duomenys teikiami už 2019 m.:

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos – 167,4 tūkst. Eur (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 169,3 tūkst. Eur (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492) – 0,028 Eur/m2 (be PVM);
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros skyriaus darbuotojų skaičius – 14.
Nuostolis per 2019 m. sudarė 1,9 tūkst. Eur (be PVM).
Klientų skola – 39,6 tūkst. Eur.
2019 metais atlikti darbai:
– nuolatinė techninė priežiūra pagal Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus;
– papildomi darbai:
siurblių keitimas – 5 vnt.;
elektronikos remontas šilumos punktuose – 1 vnt.;
šilumokaičių praplovimas – 32 vnt.

Pastaba. Informacija apie papildomų darbų atlikimą buvo nuolat skelbiama interneto svetainėje.

(Informacija teikiama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-12-06 įsakymo Nr. 1-253 reikalavimus)